Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Λίστα εγγραφών
Κeyboard = Πληκτρολόγιο


Ιsolation = Μόνωση


Ιntermodulation Noise = Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης


Εκτενέστερη περιγραφή
  Θόρυβος: Είναι τα πρόσθετα ανεπιθύμητα σήματα που παρεμβάλουν με το επιθυμητό σήμα κάπου μεταξύ της μετάδοσης και της λήψης.Ο θόρυβος είναι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την απόδοση των επικοινωνιακών συστημάτων Ο θόρυβος μπορεί να διαρεθεί σε 4 κατηγορίες:1. Θερμικός θόρυβος (Thermal/White noise)2. Θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation noise)3. Συνακρόαση (Crosstalk)4. Κρουστικός/Παλμικός Θόρυβος (Impulse noise)Θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation Noise)  Εμφανίζεται όταν σήματα διαφορετικών συχνοτήτων μοιράζονται το ίδιο μέσο μετάδοσης Ο θόρυβος έχει συχνότητα το άθροισμα ή τη διαφορά των συχνοτήτων Οφείλεται στη μη γραμμικότητα των μέσων ,

Ιnsert = Εισάγω, Παρεμβάλλω


Ιncrease = Αυξάνω


Ιmpedance = Αντίσταση συνολική (Εμπέδηση)


Ηybrid = Υβριδικός


Ηigh Pass Filter = Υψηπερατά Φίλτρα


Ηeadphone amplifier = Ενισχυτής ακουστικών


Ζ = Σύμβολο της σύνθετης αντίστασης (εμπέδησης)
Έννοια 2 = Σύμβολο του ατομικού αριθμού, Έννοια 3 = Σύμβολο της απόστασης zenith,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 867, Είσαστε στην σελίδα 4, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια