Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Azimuth (alignment) = Συντενταγμένη ευθυγράμμισης σε μαγνητόφωνο


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο βαθμός ευθυγράμμισης μεταξύ κεφαλής του κασετοφώνου και της κασέτας. Τέλεια ευθυγράμμιση επιτυγχάνεται όταν αυτά τα δύο κάνουν τέλεια 100% επαφή μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση η ευθυγράμμιση λέγεται ότι φτάνει στο ζενίθ της και η γωνία που σχηματίζεται στο κενό μεταξύ της κεφαλής και του κατά μήκους άξονα της κασέτας είναι 90 μοιρών. Σωστή ευθυγράμμιση είναι απαραίτητη για την ποιότητα του ήχου που παράγεται από κάθε κασετόφωνο.,

Auxilliary Send/Return = Βοηθητική έξοδος/Επιστροφή


Auxilliary equipment/devices/controllers = Βοηθητικές συσκευές (Περιφεριακές, Εφεδρικές)


Auxilliary contacts = Βοηθητικές επαφές


Εκτενέστερη περιγραφή
Σε διακόπτη ή ηλεκτρονόμο, βοηθητικές επαφές, που συμπληρώνουν τις κύριες και ενεργοποιούνται μαζί με αυτές.,

Auxilliary circuit = Βοηθητικό κύκλωμα. Συμπληματικό κύριου κυκλώματος


Auxiliary = Bοηθητικές έξοδοι


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα auxiliary βρίσκονται στις κονσόλες.,

Autoregression = Αυτοπαλινδρόμηση


Autolocator =


Εκτενέστερη περιγραφή
Εξάρτημα μηχανήματος ηχογράφησης που εμπεριέχει αποθηκευμένες συγκεκριμένες περιοχές του κομματιού που ηχογραφείται έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάκλησή τους όταν χρειαστεί.,

Authorized dealer = Εξουσιοδοτημένος πωλητής


Εκτενέστερη περιγραφή
Λιανοπωλητής που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή για να πουλήσει συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα,

Aural = Ωτικός,Ωτολογικός


Εκτενέστερη περιγραφή
Αφορά τον ήχο που διεγείρει την ακοή, σε αντίθεση με τον ήχο που υπάρχει μόνο σαν ρεύμα ακουστικής συχνότητας ή κύματος,

Auditory mirage = Ακουστικός αντικατροπτισμός


Εκτενέστερη περιγραφή
(Δες Acoustic mirage),

Auditory Masking = Ηχητική Σκίαση ή Συμπίεση Ήχου


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα ηχητικά δεδομένα μιας ταινίας έχουν σαφώς μικρότερο όγκο από τα οπτικά δεδομένα. Ωστόσο, είναι καλό να συμπιεστούν και τα ηχητικά δεδομένα, κυρίως για οικονομία χώρου. Η βασικότερη μέθοδος συμπίεσης στηρίζεται στο γεγονός, ότι όταν υπάρχει ένας ήχος συγκεκριμένης συνχνότητας και έντασης, άλλοι ήχοι σε γειτονικές συχνότητες δεν διακρίνονται από το ανθρώπινο αυτί, αν δεν ξεπερνούν ένα ελάχιστο όριο, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο από το όριο ακουστικότητας για τις συχνότητες αυτές και συναρτώμενο από τις υπόλοιπες ηχητικές συνιστώσες. Το παραπάνω φαινόμενο είναι γνωστό ως ηχητική σκίαση (auditory masking). Κατά τη συμπίεση των ηχητικών δεδομένων, απορρίπτονται οι συχνότητες που το ανθρώπινο αυτί δε μπορεί να ξεχωρίσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα συχνοτήτων. Αν και χάνονται ηχητικές πληροφορίες, εντούτοις η ποιότητα του ήχου παραμένει σε υψηλά επίπεδα,

Auditory inhibition = Ακουστική αναστολή


Εκτενέστερη περιγραφή
Η τάση των ηχητικών κυμάτων για μερική ή ολική απώλεια από τα αυτιά ή τη μνήμη του ακροατή, που εξαρτάται από την ένταση των κυμάτων, τη σχέση φάσης και/ή της διεύθυνσης πρόσπτωσης.,

Auditory backward inhibition = Αναστολή ακουστικής οπισθοδρομήσεως


Εκτενέστερη περιγραφή
Φαινόμενο υποκειμενικό στο οποίο ο ήχος χάνεται από την μνήμη ενός ακροατή, από άλλον ήχο που φτάνει σε αυτόν αργότερα κατά 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου,

Audio visual = Οπτικοακουστικός


Εκτενέστερη περιγραφή
Συνδυασμός ήχου και θεάματος (πχ εικόνες και ήχος στην τηλεόραση),

Audio tape = Κασσέττα


Εκτενέστερη περιγραφή
Μαγνητική ταινία εγγραφής και αναπαραγωγής ακουστικών συχνοτήτων,

Audio oscillator = Ακουστικός ταλαντωτής


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Ταλαντωτής που παράγει σήμα στην περιοχή από 20Hz μέχρι 20 kHz2. Γεννήτρια ακουστικών (ΑF) σημάτων. Μερικές συσκευές αυτού του τύπου λειτουργούν πιο πάνω και πιο κάτω από τα παραπάνω όρια σε ένα κοινό φάσμα συχνοτήτων από 1Hz μέχρι 1 MHz.,

Audio frequency spectrum = Φάσμα ακουστικών συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Οι συχνότητες από 20 Hz έως 20 kHz.,

Audio frequency oscillator = Ταλαντωτής ακουστικών συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
(Δες Audio oscillator),

Audio frequency noise = Θόρυβος ακουστικής συχνότητας


Εκτενέστερη περιγραφή
Σήμα ηλεκτρικού θορύβου που δημιουργεί παρεμβολή στο φάσμα ακουστικών συχνοτήτων,

Audio Frequency (A.F.) = Ηχητική Συχνότητα


Εκτενέστερη περιγραφή
Σήματα στην ανθρώπινη ακουστική περιοχή (από 20hz μέχρι 20khz),

Audio Editors = Προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας ηχητικού σήματος


Attenuator = Εξασθενητής, Υποβιβαστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Διάταξη μείωσης του πλάτους σήματος για συγκεκριμένα, προκαθορισμένα βήματα ή εξομάλυνσή του για μια ορισμένη περιοχή. Ένα δικτύωμα οπό αντιστάσεις, πυκωντές ή συνδυασμό τους. ο απλούστερος εξασθενητής αποτελείται από η επαγωγικές αντιστάσεις. ,

Attenuation = Ο περιορισμός πλάτους σήματος. Εξασθένιση.


Attenuate = Μετριάζω, Εξασθενίζω, Ελαττώνω (το πλάτος)


Attacκ Time = Χρόνος Επίθεσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που απαιτείται για ένα σήμα που εφαρμόζεται και αυξάνει ξαφνικά, να φτάσει στο 63,2% της τελικής του σταθερής τιμής.,

Attack (See also A.D.S.R. and Envelope) = Το στάδιο έναρξης ενός ήχου. Το πρώτο στάδιο της ηχητικής περιβάλλουσας.
Έννοια 2 = Ατάκα (Επαγγελματική διάλεκτος),

Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που απαιτείται για ένα σήμα για να φτάσει στο μέγιστο πλάτος του. Αντίθετό του το Release.,

ASIO - Audio Stream Input/Output = Κώδικας (πρωτόκολλο επικοινωνίας) που έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Steinberg για να μπορούν ηχητικές συσκευές (audio ή midi) και computers να επικοινωνούν.


ASCII = Ακρωνύμιο του American Standard Code for Information Interchange


Ascending Scale = Ανιούσα Κλίμακα


Array = Διάταξη, Σειρά


Architectural Acoustics = Αρχιτεκτονική Ακουστική


Εκτενέστερη περιγραφή
Η ακουστική χώρων ή αρχιτεκτονική ακουστική ασχολείται με τη μελέτη και συμπεριφορά του ήχου σε διάφορους χώρους και την αλληλεπίδραση με τα διάφορα αντικείμενα στο εσωτερικό των χώρων αυτών (αίθουσες συναυλιών, αμφιθέατρα, θέατρα, κινηματογράφοι, όπερες, studios, ναοί, γραφεία, άλλους εργασιακούς χώρους, ακόμη και απλές κατοικίες), με σκοπό τον έλεγχο του παραγόμενου ηχητικού αποτελέσματος και του επιπέδου θορύβου και αντηχήσεων.,

Arching = Η διαδικασία της απόδοσης των κοιλοτήτων στο καπάκι και την πλάτη στα όργανα της οικογένειας του βιολιού, αλλά και σε κιθάρες τύπου Les Paul


Arch = adj.τοξοειδές
Έννοια 2 = adj. (sly, πονηρός) καρτεγάρικος, τσαχπίνικος, ναζιάρικος, Έννοια 3 = πρόθεμα(ememy,etc.: the biggest) αρχί-, Έννοια 4 = n. (κτίσματος, γέφυρας)αψίδα, καμάρα, Έννοια 5 = (of your back, πλάτης) κύρτωμα, τόξο, καμπούρα, Έννοια 6 = (of your foot, shoe)καμάρα, Έννοια 7 = v. (your back,πλάτη)καμπουριάζω,

Applied Mathematics = Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


Application = Εφαρμογή


Εκτενέστερη περιγραφή
Λογισμικό/Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει πρακτική εφαρμογή. Εναλλακτικός όρος για ένα πρόγραμμα υπολογιστή,

Anticorrelation = Αντισυσχετισμός


Antialiasing filter = Φίλτρο για την αποφυγή της εμφάνισης του φιανομένου Aliasing


Εκτενέστερη περιγραφή
Ως Anti Aliasing filter ορίζεται το φίλτρο εκείνο που διασφαλίζει την εισαγωγή στον ADC των συχνοτήτων εκείνων για τις οποίες κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας δεν θα παρουσιαστεί το φαινόμενο Aliasing. Συνήθως είναι ένα βαθυπερατό φίλτρο (Low Pass) ή φίλτρο αποκοπής υψηλών συχνοτήτων (High Cut).,

Anti-phased signal = Σήμα αντίθετης φάσης


Antenna = Κεραία


Εκτενέστερη περιγραφή
Λεπτό πιάτο, ράβδος, καλώδιο, ή παράταξη μετάλλων που χρησιμοποιείται για την εκπομπή / λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όπως σήματα TV ή οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις,

Anechoic Chamber = Ανηχωϊκός Θάλαμος


Εκτενέστερη περιγραφή
Θάλαμος στον οποίο έχει επιτευχθεί η εξάλειψη των ανακλάσεων.,

Andante (Ιταλικός όρος) = Αργά, με άνεση και ηρεμία


Analogue Medium = Αναλογικό Μέσο


Analogue = Aναλογικός


Analog transmission = Αναλογική Μετάδοση


Amplitude (Level) = To πλάτος ενός σήματος


Εκτενέστερη περιγραφή
Το μέγεθος στο οποίο μπορεί να φτάσει κατά την θετική και αρνητική τιμή, ένα εναλασσόμενο ή παλμικό ρεύμα ή μεταβολή τάσης, σε σχέση με τη μηδενική του τιμή,

Amplifier Bandwidth = Εύρος Συχνοτήτων Ενισχυτή


Ampere = Μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτικού ρεύματος (Αμπέρ)


Ambient Μicrophone Placement = Τοποθέτηση Μικροφώνου Χώρου/Περιβάλλοντος


Ambient Sound = Περιβαλλοντικός Ήχος


Ambient noise = Θόρυβος περιβάλλοντος


Ambience (Spaciousness) = Η αίσθηση/εντύπωση ενός ηχητικού περιβάλλοντος
Έννοια 2 = Ηχητικό περιβάλλον. Ακουστικά χαρακτηριστικά ενός δωματίου, το σύνολο των ακουστικών ποσοτήτων που φτάνουν σ'ένα ακροατή από όλες τις διευθύνσεις,

Εκτενέστερη περιγραφή
Το αποτέλεσμα των υγιών αντανακλάσεων σε ένα περιορισμένο χώρο που προστίθεντια στον αρχικό ήχο. το περιβάλλον μπορεί επίσης να δημιουργηθεί ηλεκρονικά από μερικές ψηφιακές μονάδες (reverb). Η κύρια διαφορά μεταξύ του περιβάλλοντος και της αντήχησης είναι ότι το περιβάλλον δεν έχει το χαρακτηριστικό μακροχρόνιο χρόνο καθυστέρησης των αντήχηση-αντανακλάσεων να δώσει κυρίως στον ήχο μια αίσθηση του διαστήματος.,

Altitude = Υψόμετρο


Εκτενέστερη περιγραφή
Η κατοκόρυφη απόσταση ενός αντικειμένου από την επιφάνεια της θάλασσας.,

Allowance = Aνοχή εφαρμογής
Έννοια 2 = Επιχορήγηση, επίδομα,

Εκτενέστερη περιγραφή
1. Το απειροελάχιστο περιθώριο που αφήνεται στο σημείο κόλλησης δυο επιφανειών που φέρουνε τομή εφαρμογής, για την ανοχή του "φουσκώματος" των ξύλων από την εφαρμογή της κόλλας,

Allocation = Διανομή, Ανακατανομή


Allegro (Ιταλικός όρος) = Αλέγκρο


Εκτενέστερη περιγραφή
Όταν σ' ένα κομμάτι υπάρχει η υπόδειξη Allegro τότε αυτό παίζεται σε μέτρια ταχύτητα.,

Allegretto (ιταλικός όρος) = Γρηγορούτσικα, (για την ταχύτητα/ρυθμό).


All-weather = Παντός καιρού


Εκτενέστερη περιγραφή
Φορητή συσκευή που μπορεί να αντισταθεί τις ακραίες συνθήκες, όπως το νερό, η άμμος ή η πρόσκρουση – συχνά αναφέρεται ως ανθεκτική στο νερό παρά ως αδιάβροχη διότι πολλές συσκευές δεν έχουν κατασκευαστεί για καθολική βύθιση. Πολλές αποκαλούμενες "sport" συσκευές δεν είναι παντός καιρού,

Alignment = Ευθυγράμμιση


Align = (bring together) ευθειάζω, στοιχίζω, ευθυγραμμίζω, παρατάσσω
Έννοια 2 = (come together, μπαίνω στη σειρά-μέση φωνή)παρατάσσομαι, στοιχίζομαι, ευθυγραμμίζομαι, Έννοια 3 = (ally with, συμμαχώ-μέσης φωνής) παρατάσσομαι με, Έννοια 4 = (agree with,conform to-μεταφορικά)συμφωνώ, συμμορφώνομαι με,

Aliasing = (Στον ήχο) Εμφάνιση συχνοτήτων ως μικρότερες συχνότητες κατά την μετάβαση ενός σήματος από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας.
Έννοια 2 = Ανωμαλίες που ονομάζονται jaggies (πριονωτά, δαντελωτά) σε οθόνες υπολογιστών,

Εκτενέστερη περιγραφή
(Στον ήχο) Λόγω της περιοδικότητας της συχνοτικής ανάλυσης, οι συχνότητες ενός σήματος που υπερβαίνουν το συχνοτικό όριο της διαδικασίας της δειγματοληψίας εμφανίζονται ως μικρότερες συχνότητες κατά την μετάβαση από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας.,

Aliasing = Αλλοίωση, Αναδίπλωση


Algorithm = Αλγόριθμος


Εκτενέστερη περιγραφή
Ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει έναν συγκεκριμένο στόχο. Στα πλαίσια των μονών απτοτελεσμάτων, οι αλγόριθμοι περιγράφουν συνήθως μια δομική μονάδα λογισμικού  με σκοπό να δημιουγήσει μια συγκεκριμένη επίδραση ή έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων.,

AIFF (Audio Interchange File Format) = Μορφοποίηση Υψηλής Ποιότητας Ηχητικών Αρχείων και Δειγμάτων


Εκτενέστερη περιγραφή
 Μορφή αποθήκευσης ήχου και δειγμάτων ήχου που αναπτύχθηκε από την Apple το 1995 και χρησιμοποιείται και σε Μαc και σε PC,

Aftertouch = Η πίεση που εξασκείται στο κουμπί/πλήκτρο/ελεγκτή μετά την ενεργοποίηση του.


Εκτενέστερη περιγραφή
Σε πολλούς ελεγκτές/πλήκτρα/κουμπιά οργάνων/μηχανημάτων που βασίζονται στο M.I.D.I. δίνετε η δυνατότητα της αντίληψης επιπρόσθετης πίεσης αμέσως μετά από την ενεργοποίησή τους. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι τα πληκτροφόρα μουσικά όργανα που βασίζονται στο M.I.D.I. και στα οποία δίνεται η δυνατότητα τη ανάθεσης επιπρόσθετων λειτουργιών (π.χ. περαιτέρω επεξεργασία του ηχητικού αποτελέσματος) κατά την παράταση του πατήματος του πλήκτρου. Η παραπάνω λειτουργία μπορεί να γίνετε για κάθε πλήκτρο ανεξάρτητα ή για την συνολική παράταση του "πατήματος" των πλήκτρων, αναλόγως των δυνατοτήτων του μηχανήματος.,

Aerodynamics = Επιστήμη της Αεροδυναμικής


Εκτενέστερη περιγραφή
Η Επιστήμη που ασχολείται με τις δυνάμεις που αναπτύσσει ο αέρας ή άλλα αέρια στην κίνηση, ειδικότερα πάνω σε σώματα που κινούνται δια μέσου αυτών (αεροσκάφη),

ADSI (Active Directory Service Interfaces) = Αναλογική προβολή υπηρεσιών διασύνδεσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τηλεφωνικών συνδρομητών, συνήθως ενσωματωμένο σε ένα τηλέφωνο, όπου επιτρέπει την μεταφορά και προβολή δεδομένων σε μικρή οθόνη, διαμέσου των τηλεφωνικών γραμμών,

Adhesion = Σύμφυση


Additive analysis/synthesis = Προσθετική μέθοδος ανάλυσης/σύνθεσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Η μεθοδος αυτής της σύνθεσης φτιάχνει περίπλοκες κυματομορφές με το συνδυασμό κυμάτων διαφορετικού πλάτους και συχνοτήτων. Σκοπός αυτής της επεξεργασίας κυματομορφών είναι η βελτίωση ποιότητας ήχου.,

ADC-DAC Converters (Analogue-Digital, Digital -Analogue) = Ψηφιακοί Μετατροπείς Ήχου


ADAT - Alesis Digital Augio Tape = Είναι οκτακάναλο ψηφιακό φορμά ήχου βασισμένο στο SVHS στάνταρτ. Είναι επίσης ένα ψηφιακό πρωτόκολλο μεταφοράς ψηφιακού ήχου μέσω οπτικών καλωδίων (οπτικές ίνες) που μπορεί να μεταφέρει μέχρι 8 κανάλια ήχου. \'Έχει δημιουργηθεί και καθιερωθεί από την εται


Adaptor = Mετατροπέας Συνδέσεων


Adaptive = Προσαρμοστικός


Adapter = Μετασχηματιστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Παθητική συσκευή ή εξάρτημα που χρησιμοποιείται για να μετατρέψει έναν τύπο σύνδεσης, βύσματος, ρευματοδότη ή κασέτας σε ένα άλλο,

Adagio (Ιταλικός όρος) = Αντάτζϊο


Εκτενέστερη περιγραφή
Όταν υπάρχει η ένδειξη Adagio σ' ένα κομμάτι τότε αυτό παίζεται σε αργό ρυθμό, λίγο πιο γρήγορα από το αν είχαμε την ένδειξη Largo.,

Active sensor = Συσκευή ενεργούς ανίχνευσης μεταβολών ή σφαλμάτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Σε ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλείας,  είναι ένας μετατροπέας ο οποίος δημιουργεί ηλεκτρονικό μαγνητικό πεδίο ή πεδίο ακουστικών κυμάτων και ανιχνεύει μεταβολές σε αυτά τα πεδία, αποτέλεσμα παρουσίας ή κίνησης αντικειμένων κοντά στον μετατροπέα.,

Active = Ενεργό (κύκλωμα)


Εκτενέστερη περιγραφή
Περιγράφει ένα κύκλωμα ή συσκευή που περιέχει κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα κυκλώματα, σωλήνες και άλλες συσκευές, οι οποίοι απαιτούν δύναμη για να λειτουργήσουν. Αυτό διαφέρει από τα παθητικά  κυκλώματα ή συσκευές που λειτουργούν αυτοδύναμα.,

Action potential = Δυναμικό δράσης


Acoustic-phonetic = Ακουστικοφωνητικός


Acoustic Power Measurement = Μέτρηση Aκουστικής Iσχύος


Acoustic potential = Ακουστικό δυναμικό


Acoustic mirage = Ακουστικός αντικατροπτρισμός


Εκτενέστερη περιγραφή
Τύπος ηχητικής παραμόρφωσης που συμβαίνει όταν ένας ακροατής πειραματίζεται, ώστε να ακούει δύο ηχητικές πηγές σαν μία. Το φαινόμενο προκαλείται από την μεγάλη θερμότητα του αέρα ή του νερού μέσω των οποίων διαδίδονται τα ηχητικά κύματα.(ή Auditory mirage),

Acoustic decoder = Ακουστικός αποκωδικοποιητής


Acoustic cue = Ακουστικό γνώρισμα


Accidentals = Αλλοιώσεις


Εκτενέστερη περιγραφή
Ανεπιθύμητες αλλαγές και αλλοιώσεις κατά τη μέτρηση ή καταγραφή δεδομένων,

Accessory = Εξάρτημα


Εκτενέστερη περιγραφή
Συσκευή ή στοιχείο για την εγκατάσταση, την αποθήκευση, την φροντίδα, τη συντήρηση ή υποστήριξη των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ένα βοηθητικό προϊόν.,

Access unit = Μονάδα προσπέλασης


Accentuation = Έμφαση


Εκτενέστερη περιγραφή
Η έμφαση(ανύψωση) μιας επιθυμητής ζώνης συχνοτήτων, που χρησιμοποιείται κυρίως στις ακουστικές συχνότητες,

Accentuation = Τονισμός


Accent Μicrophone Placement = Tοποθέτηση Μικροφώνου 'Εμφασης


Acappella = Μουσική οποία απαρτίζεται μόνο από φωνή ή φωνές, και είναι στερημένη από κάθε οργανική συνοδεία.


Εκτενέστερη περιγραφή
A capella (Italian "Music in the church style"),

AC (Alternative Current) = Εναλασσόμενο ρεύμα


Εκτενέστερη περιγραφή
Μορφή μετάδοσης ρεύματος μέσω απευθείας καλωδίωσης. Μια ηλεκτρική τάση που περιοδικά αλλάζει κατεύθυνση. Εφευρέθηκε από τον Nikola Tesla το 1884 και υποστηρίχθηκε από τη Westinghouse. Είναι ανταγωνιστικό του ρεύματος DC που εφευρέθηκε από τον Thomas Edison, το οποίο μεταδίδεται συνεχώς προς μία κατεύθυνση. Ο ρυθμός εναλλαγής είναι γνωστός ως συχνότητα και μετριέται σε hertz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο). Στις οικιακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται ρεύμα AC. Στις μπαταρίες DC,

Abnormal propagation = Ανώμαλη εκπομπή ραδιοκύματος


Εκτενέστερη περιγραφή
1 .Μεταβολή της κατεύθυνσης διάδοσης ραδιοκύματος από μετατόπιση της ιονόσφαιρας που εξασθενεί τη λήψη.2. Αυξημένη ανεπιθύμητη ακτινοβολία μερικών σημείων μιας κεραίας εκπομπής σε σχέση με άλλα.3. Μη επιθυμητή διάδοση προς μία κατεύθυνση ή διέυθυνση μιας κεραίας,

Abnormal oscillation = Ανώμαλη ταλάντωση


Εκτενέστερη περιγραφή
Ανεπιθύμητες ταλαντώσεις σε ενισχυτή,

A/D [A-D] Converter = Μετατροπέας αναλογικής μορφής σε ψηφιακή.


Εκτενέστερη περιγραφή
Συντομογραφία του Analogue to Digital Converter. Οποιοδήποτε κύκλωμα ή συσκευή για τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά δεδομένα.,

A/D - D/A Converter = Μετατροπέας ο οποίος μετατρέπει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακή πληροφορία και αντίστροφα.


A.F. (Audio Frequency) = Ακουστική συχνότητα


A.D.S.R = Ο πιο διαδεδομένος τύπος περιβάλλουσας


Εκτενέστερη περιγραφή
Συντομογραφία που περιέχει τα αρχικά 4 παραμέτρων που καθορίζουν τον τύπο και τη μορφή της περιβάλλουσας. Συναντώνται σε κάθε τύπο συνθετητή. Έχει 4 φάσεις. Αρχίζει με το μέτωπο (ATTACK) όταν πατιέται το πλήκτρο μέχρι να φτάσει την μέγιστη τιμή του πλάτους. Συνεχίζει την φάση της εξασθένισης (DECAY) στην οποία το πλάτος του ήχου πέφτει λίγο για να διατηρηθεί σταθερό στην συνέχεια όσο διαρκεί η φάση (SUSTAIN). Όταν απελευθερωθεί το πλήκτρο, η ένταση του ήχου αρχίζει να μειώνεται μέχρι την σιγή (RELEASE).,

A.C. = Εναλασσόμενο ρεύμα (ALTERNATING CURRENT)
Έννοια 2 = Έλεγχος ύψους (ALTITUDE CONTROL), Έννοια 3 = Κέντρο Αεροδυναμικής (AERODYNAMIC CENTER), Έννοια 4 = Υπολογιστική μηχανή (AUTOMATIC CALCULATOR-COMPUTER),

A cappella style = Στύλ α καπέλα


Εκτενέστερη περιγραφή
Εκτέλεση τραγουδιού χωρίς τη συνοδεία οργάνων,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 100

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Autoregression = Αυτοπαλινδρόμηση [10 / 07 / 2013]
Anti-phased signal = Σήμα αντίθετης φάσης [05 / 11 / 2012]
Analog transmission = Αναλογική Μετάδοση [05 / 11 / 2012]
Ambient noise = Θόρυβος περιβάλλοντος [05 / 11 / 2012]
Allocation = Διανομή, Ανακατανομή [05 / 11 / 2012]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια