Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Azimuth (alignment) = Συντενταγμένη ευθυγράμμισης σε μαγνητόφωνο


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο βαθμός ευθυγράμμισης μεταξύ κεφαλής του κασετοφώνου και της κασέτας. Τέλεια ευθυγράμμιση επιτυγχάνεται όταν αυτά τα δύο κάνουν τέλεια 100% επαφή μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση η ευθυγράμμιση λέγεται ότι φτάνει στο ζενίθ της και η γωνία που σχηματίζεται στο κενό μεταξύ της κεφαλής και του κατά μήκους άξονα της κασέτας είναι 90 μοιρών. Σωστή ευθυγράμμιση είναι απαραίτητη για την ποιότητα του ήχου που παράγεται από κάθε κασετόφωνο.,

Auxilliary Send/Return = Βοηθητική έξοδος/Επιστροφή


Auxilliary equipment/devices/controllers = Βοηθητικές συσκευές (Περιφεριακές, Εφεδρικές)


Auxilliary contacts = Βοηθητικές επαφές


Εκτενέστερη περιγραφή
Σε διακόπτη ή ηλεκτρονόμο, βοηθητικές επαφές, που συμπληρώνουν τις κύριες και ενεργοποιούνται μαζί με αυτές.,

Auxilliary circuit = Βοηθητικό κύκλωμα. Συμπληματικό κύριου κυκλώματος


Auxiliary = Bοηθητικές έξοδοι


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα auxiliary βρίσκονται στις κονσόλες.,

Autoregression = Αυτοπαλινδρόμηση


Autolocator =


Εκτενέστερη περιγραφή
Εξάρτημα μηχανήματος ηχογράφησης που εμπεριέχει αποθηκευμένες συγκεκριμένες περιοχές του κομματιού που ηχογραφείται έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάκλησή τους όταν χρειαστεί.,

Authorized dealer = Εξουσιοδοτημένος πωλητής


Εκτενέστερη περιγραφή
Λιανοπωλητής που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή για να πουλήσει συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα,

Aural = Ωτικός,Ωτολογικός


Εκτενέστερη περιγραφή
Αφορά τον ήχο που διεγείρει την ακοή, σε αντίθεση με τον ήχο που υπάρχει μόνο σαν ρεύμα ακουστικής συχνότητας ή κύματος,

Auditory mirage = Ακουστικός αντικατροπτισμός


Εκτενέστερη περιγραφή
(Δες Acoustic mirage),

Auditory Masking = Ηχητική Σκίαση ή Συμπίεση Ήχου


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα ηχητικά δεδομένα μιας ταινίας έχουν σαφώς μικρότερο όγκο από τα οπτικά δεδομένα. Ωστόσο, είναι καλό να συμπιεστούν και τα ηχητικά δεδομένα, κυρίως για οικονομία χώρου. Η βασικότερη μέθοδος συμπίεσης στηρίζεται στο γεγονός, ότι όταν υπάρχει ένας ήχος συγκεκριμένης συνχνότητας και έντασης, άλλοι ήχοι σε γειτονικές συχνότητες δεν διακρίνονται από το ανθρώπινο αυτί, αν δεν ξεπερνούν ένα ελάχιστο όριο, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο από το όριο ακουστικότητας για τις συχνότητες αυτές και συναρτώμενο από τις υπόλοιπες ηχητικές συνιστώσες. Το παραπάνω φαινόμενο είναι γνωστό ως ηχητική σκίαση (auditory masking). Κατά τη συμπίεση των ηχητικών δεδομένων, απορρίπτονται οι συχνότητες που το ανθρώπινο αυτί δε μπορεί να ξεχωρίσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα συχνοτήτων. Αν και χάνονται ηχητικές πληροφορίες, εντούτοις η ποιότητα του ήχου παραμένει σε υψηλά επίπεδα,

Auditory inhibition = Ακουστική αναστολή


Εκτενέστερη περιγραφή
Η τάση των ηχητικών κυμάτων για μερική ή ολική απώλεια από τα αυτιά ή τη μνήμη του ακροατή, που εξαρτάται από την ένταση των κυμάτων, τη σχέση φάσης και/ή της διεύθυνσης πρόσπτωσης.,

Auditory backward inhibition = Αναστολή ακουστικής οπισθοδρομήσεως


Εκτενέστερη περιγραφή
Φαινόμενο υποκειμενικό στο οποίο ο ήχος χάνεται από την μνήμη ενός ακροατή, από άλλον ήχο που φτάνει σε αυτόν αργότερα κατά 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου,

Audio visual = Οπτικοακουστικός


Εκτενέστερη περιγραφή
Συνδυασμός ήχου και θεάματος (πχ εικόνες και ήχος στην τηλεόραση),

Audio tape = Κασσέττα


Εκτενέστερη περιγραφή
Μαγνητική ταινία εγγραφής και αναπαραγωγής ακουστικών συχνοτήτων,

Audio oscillator = Ακουστικός ταλαντωτής


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Ταλαντωτής που παράγει σήμα στην περιοχή από 20Hz μέχρι 20 kHz2. Γεννήτρια ακουστικών (ΑF) σημάτων. Μερικές συσκευές αυτού του τύπου λειτουργούν πιο πάνω και πιο κάτω από τα παραπάνω όρια σε ένα κοινό φάσμα συχνοτήτων από 1Hz μέχρι 1 MHz.,

Audio frequency spectrum = Φάσμα ακουστικών συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Οι συχνότητες από 20 Hz έως 20 kHz.,

Audio frequency oscillator = Ταλαντωτής ακουστικών συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
(Δες Audio oscillator),

Audio frequency noise = Θόρυβος ακουστικής συχνότητας


Εκτενέστερη περιγραφή
Σήμα ηλεκτρικού θορύβου που δημιουργεί παρεμβολή στο φάσμα ακουστικών συχνοτήτων,

Audio Frequency (A.F.) = Ηχητική Συχνότητα


Εκτενέστερη περιγραφή
Σήματα στην ανθρώπινη ακουστική περιοχή (από 20hz μέχρι 20khz),

Audio Editors = Προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας ηχητικού σήματος


Attenuator = Εξασθενητής, Υποβιβαστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Διάταξη μείωσης του πλάτους σήματος για συγκεκριμένα, προκαθορισμένα βήματα ή εξομάλυνσή του για μια ορισμένη περιοχή. Ένα δικτύωμα οπό αντιστάσεις, πυκωντές ή συνδυασμό τους. ο απλούστερος εξασθενητής αποτελείται από η επαγωγικές αντιστάσεις. ,

Attenuation = Ο περιορισμός πλάτους σήματος. Εξασθένιση.


Attenuate = Μετριάζω, Εξασθενίζω, Ελαττώνω (το πλάτος)


Attacκ Time = Χρόνος Επίθεσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που απαιτείται για ένα σήμα που εφαρμόζεται και αυξάνει ξαφνικά, να φτάσει στο 63,2% της τελικής του σταθερής τιμής.,

Attack (See also A.D.S.R. and Envelope) = Το στάδιο έναρξης ενός ήχου. Το πρώτο στάδιο της ηχητικής περιβάλλουσας.
Έννοια 2 = Ατάκα (Επαγγελματική διάλεκτος),

Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που απαιτείται για ένα σήμα για να φτάσει στο μέγιστο πλάτος του. Αντίθετό του το Release.,

ASIO - Audio Stream Input/Output = Κώδικας (πρωτόκολλο επικοινωνίας) που έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Steinberg για να μπορούν ηχητικές συσκευές (audio ή midi) και computers να επικοινωνούν.


ASCII = Ακρωνύμιο του American Standard Code for Information Interchange


Ascending Scale = Ανιούσα Κλίμακα


Array = Διάταξη, Σειρά


Architectural Acoustics = Αρχιτεκτονική Ακουστική


Εκτενέστερη περιγραφή
Η ακουστική χώρων ή αρχιτεκτονική ακουστική ασχολείται με τη μελέτη και συμπεριφορά του ήχου σε διάφορους χώρους και την αλληλεπίδραση με τα διάφορα αντικείμενα στο εσωτερικό των χώρων αυτών (αίθουσες συναυλιών, αμφιθέατρα, θέατρα, κινηματογράφοι, όπερες, studios, ναοί, γραφεία, άλλους εργασιακούς χώρους, ακόμη και απλές κατοικίες), με σκοπό τον έλεγχο του παραγόμενου ηχητικού αποτελέσματος και του επιπέδου θορύβου και αντηχήσεων.,

Arching = Η διαδικασία της απόδοσης των κοιλοτήτων στο καπάκι και την πλάτη στα όργανα της οικογένειας του βιολιού, αλλά και σε κιθάρες τύπου Les Paul


Arch = adj.τοξοειδές
Έννοια 2 = adj. (sly, πονηρός) καρτεγάρικος, τσαχπίνικος, ναζιάρικος, Έννοια 3 = πρόθεμα(ememy,etc.: the biggest) αρχί-, Έννοια 4 = n. (κτίσματος, γέφυρας)αψίδα, καμάρα, Έννοια 5 = (of your back, πλάτης) κύρτωμα, τόξο, καμπούρα, Έννοια 6 = (of your foot, shoe)καμάρα, Έννοια 7 = v. (your back,πλάτη)καμπουριάζω,

Applied Mathematics = Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


Application = Εφαρμογή


Εκτενέστερη περιγραφή
Λογισμικό/Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει πρακτική εφαρμογή. Εναλλακτικός όρος για ένα πρόγραμμα υπολογιστή,

Anticorrelation = Αντισυσχετισμός


Antialiasing filter = Φίλτρο για την αποφυγή της εμφάνισης του φιανομένου Aliasing


Εκτενέστερη περιγραφή
Ως Anti Aliasing filter ορίζεται το φίλτρο εκείνο που διασφαλίζει την εισαγωγή στον ADC των συχνοτήτων εκείνων για τις οποίες κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας δεν θα παρουσιαστεί το φαινόμενο Aliasing. Συνήθως είναι ένα βαθυπερατό φίλτρο (Low Pass) ή φίλτρο αποκοπής υψηλών συχνοτήτων (High Cut).,

Anti-phased signal = Σήμα αντίθετης φάσης


Antenna = Κεραία


Εκτενέστερη περιγραφή
Λεπτό πιάτο, ράβδος, καλώδιο, ή παράταξη μετάλλων που χρησιμοποιείται για την εκπομπή / λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όπως σήματα TV ή οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις,

Anechoic Chamber = Ανηχωϊκός Θάλαμος


Εκτενέστερη περιγραφή
Θάλαμος στον οποίο έχει επιτευχθεί η εξάλειψη των ανακλάσεων.,

Andante (Ιταλικός όρος) = Αργά, με άνεση και ηρεμία


Analogue Medium = Αναλογικό Μέσο


Analogue = Aναλογικός


Analog transmission = Αναλογική Μετάδοση


Amplitude (Level) = To πλάτος ενός σήματος


Εκτενέστερη περιγραφή
Το μέγεθος στο οποίο μπορεί να φτάσει κατά την θετική και αρνητική τιμή, ένα εναλασσόμενο ή παλμικό ρεύμα ή μεταβολή τάσης, σε σχέση με τη μηδενική του τιμή,

Amplifier Bandwidth = Εύρος Συχνοτήτων Ενισχυτή


Ampere = Μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτικού ρεύματος (Αμπέρ)


Ambient Μicrophone Placement = Τοποθέτηση Μικροφώνου Χώρου/Περιβάλλοντος


Ambient Sound = Περιβαλλοντικός Ήχος
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 50

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Autoregression = Αυτοπαλινδρόμηση [10 / 07 / 2013]
Anti-phased signal = Σήμα αντίθετης φάσης [05 / 11 / 2012]
Analog transmission = Αναλογική Μετάδοση [05 / 11 / 2012]
Ambient noise = Θόρυβος περιβάλλοντος [05 / 11 / 2012]
Allocation = Διανομή, Ανακατανομή [05 / 11 / 2012]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια