Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
A cappella style = Στύλ α καπέλα


Εκτενέστερη περιγραφή
Εκτέλεση τραγουδιού χωρίς τη συνοδεία οργάνων,

A.C. = Εναλασσόμενο ρεύμα (ALTERNATING CURRENT)
Έννοια 2 = Έλεγχος ύψους (ALTITUDE CONTROL), Έννοια 3 = Κέντρο Αεροδυναμικής (AERODYNAMIC CENTER), Έννοια 4 = Υπολογιστική μηχανή (AUTOMATIC CALCULATOR-COMPUTER),

A.D.S.R = Ο πιο διαδεδομένος τύπος περιβάλλουσας


Εκτενέστερη περιγραφή
Συντομογραφία που περιέχει τα αρχικά 4 παραμέτρων που καθορίζουν τον τύπο και τη μορφή της περιβάλλουσας. Συναντώνται σε κάθε τύπο συνθετητή. Έχει 4 φάσεις. Αρχίζει με το μέτωπο (ATTACK) όταν πατιέται το πλήκτρο μέχρι να φτάσει την μέγιστη τιμή του πλάτους. Συνεχίζει την φάση της εξασθένισης (DECAY) στην οποία το πλάτος του ήχου πέφτει λίγο για να διατηρηθεί σταθερό στην συνέχεια όσο διαρκεί η φάση (SUSTAIN). Όταν απελευθερωθεί το πλήκτρο, η ένταση του ήχου αρχίζει να μειώνεται μέχρι την σιγή (RELEASE).,

A.F. (Audio Frequency) = Ακουστική συχνότητα


A/D - D/A Converter = Μετατροπέας ο οποίος μετατρέπει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακή πληροφορία και αντίστροφα.


A/D [A-D] Converter = Μετατροπέας αναλογικής μορφής σε ψηφιακή.


Εκτενέστερη περιγραφή
Συντομογραφία του Analogue to Digital Converter. Οποιοδήποτε κύκλωμα ή συσκευή για τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά δεδομένα.,

Abnormal oscillation = Ανώμαλη ταλάντωση


Εκτενέστερη περιγραφή
Ανεπιθύμητες ταλαντώσεις σε ενισχυτή,

Abnormal propagation = Ανώμαλη εκπομπή ραδιοκύματος


Εκτενέστερη περιγραφή
1 .Μεταβολή της κατεύθυνσης διάδοσης ραδιοκύματος από μετατόπιση της ιονόσφαιρας που εξασθενεί τη λήψη.2. Αυξημένη ανεπιθύμητη ακτινοβολία μερικών σημείων μιας κεραίας εκπομπής σε σχέση με άλλα.3. Μη επιθυμητή διάδοση προς μία κατεύθυνση ή διέυθυνση μιας κεραίας,

AC (Alternative Current) = Εναλασσόμενο ρεύμα


Εκτενέστερη περιγραφή
Μορφή μετάδοσης ρεύματος μέσω απευθείας καλωδίωσης. Μια ηλεκτρική τάση που περιοδικά αλλάζει κατεύθυνση. Εφευρέθηκε από τον Nikola Tesla το 1884 και υποστηρίχθηκε από τη Westinghouse. Είναι ανταγωνιστικό του ρεύματος DC που εφευρέθηκε από τον Thomas Edison, το οποίο μεταδίδεται συνεχώς προς μία κατεύθυνση. Ο ρυθμός εναλλαγής είναι γνωστός ως συχνότητα και μετριέται σε hertz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο). Στις οικιακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται ρεύμα AC. Στις μπαταρίες DC,

Acappella = Μουσική οποία απαρτίζεται μόνο από φωνή ή φωνές, και είναι στερημένη από κάθε οργανική συνοδεία.


Εκτενέστερη περιγραφή
A capella (Italian "Music in the church style"),Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Autoregression = Αυτοπαλινδρόμηση [10 / 07 / 2013]
Anti-phased signal = Σήμα αντίθετης φάσης [05 / 11 / 2012]
Analog transmission = Αναλογική Μετάδοση [05 / 11 / 2012]
Ambient noise = Θόρυβος περιβάλλοντος [05 / 11 / 2012]
Allocation = Διανομή, Ανακατανομή [05 / 11 / 2012]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια