Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Auditory mirage = Ακουστικός αντικατροπτισμός


Εκτενέστερη περιγραφή
(Δες Acoustic mirage),

Auditory Masking = Ηχητική Σκίαση ή Συμπίεση Ήχου


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα ηχητικά δεδομένα μιας ταινίας έχουν σαφώς μικρότερο όγκο από τα οπτικά δεδομένα. Ωστόσο, είναι καλό να συμπιεστούν και τα ηχητικά δεδομένα, κυρίως για οικονομία χώρου. Η βασικότερη μέθοδος συμπίεσης στηρίζεται στο γεγονός, ότι όταν υπάρχει ένας ήχος συγκεκριμένης συνχνότητας και έντασης, άλλοι ήχοι σε γειτονικές συχνότητες δεν διακρίνονται από το ανθρώπινο αυτί, αν δεν ξεπερνούν ένα ελάχιστο όριο, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο από το όριο ακουστικότητας για τις συχνότητες αυτές και συναρτώμενο από τις υπόλοιπες ηχητικές συνιστώσες. Το παραπάνω φαινόμενο είναι γνωστό ως ηχητική σκίαση (auditory masking). Κατά τη συμπίεση των ηχητικών δεδομένων, απορρίπτονται οι συχνότητες που το ανθρώπινο αυτί δε μπορεί να ξεχωρίσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα συχνοτήτων. Αν και χάνονται ηχητικές πληροφορίες, εντούτοις η ποιότητα του ήχου παραμένει σε υψηλά επίπεδα,

Auditory inhibition = Ακουστική αναστολή


Εκτενέστερη περιγραφή
Η τάση των ηχητικών κυμάτων για μερική ή ολική απώλεια από τα αυτιά ή τη μνήμη του ακροατή, που εξαρτάται από την ένταση των κυμάτων, τη σχέση φάσης και/ή της διεύθυνσης πρόσπτωσης.,

Auditory backward inhibition = Αναστολή ακουστικής οπισθοδρομήσεως


Εκτενέστερη περιγραφή
Φαινόμενο υποκειμενικό στο οποίο ο ήχος χάνεται από την μνήμη ενός ακροατή, από άλλον ήχο που φτάνει σε αυτόν αργότερα κατά 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου,

Audio visual = Οπτικοακουστικός


Εκτενέστερη περιγραφή
Συνδυασμός ήχου και θεάματος (πχ εικόνες και ήχος στην τηλεόραση),

Audio tape = Κασσέττα


Εκτενέστερη περιγραφή
Μαγνητική ταινία εγγραφής και αναπαραγωγής ακουστικών συχνοτήτων,

Audio oscillator = Ακουστικός ταλαντωτής


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Ταλαντωτής που παράγει σήμα στην περιοχή από 20Hz μέχρι 20 kHz2. Γεννήτρια ακουστικών (ΑF) σημάτων. Μερικές συσκευές αυτού του τύπου λειτουργούν πιο πάνω και πιο κάτω από τα παραπάνω όρια σε ένα κοινό φάσμα συχνοτήτων από 1Hz μέχρι 1 MHz.,

Audio frequency spectrum = Φάσμα ακουστικών συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Οι συχνότητες από 20 Hz έως 20 kHz.,

Audio frequency oscillator = Ταλαντωτής ακουστικών συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
(Δες Audio oscillator),

Audio frequency noise = Θόρυβος ακουστικής συχνότητας


Εκτενέστερη περιγραφή
Σήμα ηλεκτρικού θορύβου που δημιουργεί παρεμβολή στο φάσμα ακουστικών συχνοτήτων,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100, Είσαστε στην σελίδα 2, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Autoregression = Αυτοπαλινδρόμηση [10 / 07 / 2013]
Anti-phased signal = Σήμα αντίθετης φάσης [05 / 11 / 2012]
Analog transmission = Αναλογική Μετάδοση [05 / 11 / 2012]
Ambient noise = Θόρυβος περιβάλλοντος [05 / 11 / 2012]
Allocation = Διανομή, Ανακατανομή [05 / 11 / 2012]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια