Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Audio Frequency (A.F.) = Ηχητική Συχνότητα


Εκτενέστερη περιγραφή
Σήματα στην ανθρώπινη ακουστική περιοχή (από 20hz μέχρι 20khz),

Audio Editors = Προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας ηχητικού σήματος


Attenuator = Εξασθενητής, Υποβιβαστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Διάταξη μείωσης του πλάτους σήματος για συγκεκριμένα, προκαθορισμένα βήματα ή εξομάλυνσή του για μια ορισμένη περιοχή. Ένα δικτύωμα οπό αντιστάσεις, πυκωντές ή συνδυασμό τους. ο απλούστερος εξασθενητής αποτελείται από η επαγωγικές αντιστάσεις. ,

Attenuation = Ο περιορισμός πλάτους σήματος. Εξασθένιση.


Attenuate = Μετριάζω, Εξασθενίζω, Ελαττώνω (το πλάτος)


Attacκ Time = Χρόνος Επίθεσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που απαιτείται για ένα σήμα που εφαρμόζεται και αυξάνει ξαφνικά, να φτάσει στο 63,2% της τελικής του σταθερής τιμής.,

Attack (See also A.D.S.R. and Envelope) = Το στάδιο έναρξης ενός ήχου. Το πρώτο στάδιο της ηχητικής περιβάλλουσας.
Έννοια 2 = Ατάκα (Επαγγελματική διάλεκτος),

Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που απαιτείται για ένα σήμα για να φτάσει στο μέγιστο πλάτος του. Αντίθετό του το Release.,

ASIO - Audio Stream Input/Output = Κώδικας (πρωτόκολλο επικοινωνίας) που έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Steinberg για να μπορούν ηχητικές συσκευές (audio ή midi) και computers να επικοινωνούν.


ASCII = Ακρωνύμιο του American Standard Code for Information Interchange


Ascending Scale = Ανιούσα Κλίμακα
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100, Είσαστε στην σελίδα 3, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Autoregression = Αυτοπαλινδρόμηση [10 / 07 / 2013]
Anti-phased signal = Σήμα αντίθετης φάσης [05 / 11 / 2012]
Analog transmission = Αναλογική Μετάδοση [05 / 11 / 2012]
Ambient noise = Θόρυβος περιβάλλοντος [05 / 11 / 2012]
Allocation = Διανομή, Ανακατανομή [05 / 11 / 2012]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια