Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Bαnd elimination filter (or Band rejection filter) = Φίλτρο απαλειφής ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Κύκλωμα ή συσκευή (που συνήθως αποτελείται από πηνία και πυκνωτές) που είναι σχεδιασμένο να βραχυκυκλώνει στη γη σήματα κατά τον συντονισμό και να αφήνει να περνούν όλα τα άλλα σήματα σε σχεδόν το ίδιο ποσοστό,

Built-in = Eνσωματωμένο


Breadboard = Πλακέτα Συνδέσεων


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Διάτρητη πλάκα, σασί ή οποιοδήποτε πλαίσιο βάσης πάνω στο οποίο μπορεί να στερεωθούν ηλεκτρονικά εξαρτήματα και να γίνει ταχύτατη συνδεσμολογία για προκαταρκτικούς ελέγχους στο κατασκευαζόμενο κύκλωμα2. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή πρότυπου ηλεκτρονικού κυκλώματος3. Η τοποθέτηση κυκλώματος πάνω σε μια πλακέτα  ,

BPM - Bits Per Minute = Το Tempo ενός τραγουδιού σε κτύπους ανά λεπτό.


Bounce = Μεταπήδηση


Εκτενέστερη περιγραφή
Η μεταφορά ακουστικών σημάτων ή ψηφιακής πληροφορίας από ένα κανάλι ή περισσότερα, σε άλλο κανάλι (εφαρμόζεται σε πολυκάναλα μαγνητόφωνα ή sequencers).,

Boost/Cut controller = Διακόπτης Ενίσχυσης/Αποκοπής


Boom = Οριζόντιο εξάρτημα στήριξης σε μικρόφωνα που το καθιστά ικανό να αιωρείται πάνω από την ηχητική πηγή και έξω από το οπτικό πεδίο της κάμερας


Blunt = adj. (knife)στομωμένος
Έννοια 2 = (comment, σχόλιο) ωμός, απερίφραστος, Έννοια 3 = αρνητικό/θετικό μεταφορικά,καθομιλουμένη(person, άτομο)ωμός, ευθύς, σταράτος, ντόμπρος, Έννοια 4 = (rounded)αμβλύς, Έννοια 5 = n. (sharp item, αιχμηρό αντικείμενο) σακοράφα,

Εκτενέστερη περιγραφή
Χαρακτηριστικό των πολυδουλεμένων κα ατρόχιστων κοφτερων εργαλείων, π.χ. σκαρπέλα,

Blumlein Pair = Στερεοφωνική τεχνική τοποθέτησης μικροφώνων που χρησιμοποιεί 2 δικατευθυντικά μικρόφωνα


Εκτενέστερη περιγραφή
Τεχνική στερεοφωνικής ηχογράφησης που εφηύρε ο Alan Blumlein,

Blow away = (wind, carry off) παρασύρω με φύσημα
Έννοια 2 = (be carried off by wind)παρασύρομαι με φύσημα, Έννοια 3 = slang, figurative (impress greatly)εντυπωσιάζομαι, μένω άφωνη, Έννοια 4 = slang, figurative(kill by shooting) σκοτώνω,

Bits-Binary digits = Τα ψηφία 0 ή 1 σε ένα δυαδικό σύστημα (binary) τα οποία σχηματίζουν την ψηφιακή πληροφορία.


Εκτενέστερη περιγραφή
Στον ψηφιακό ήχο όσα περισσότερα bits χρησιμοποιούνται για να "περιγράψουν" τον ήχο τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση. 16 bits ισοδυναμούν με ήχο ποιότητας CD.,

Bidirectional Microphones = Δικατευθυντικά Μικρόφωνα


Εκτενέστερη περιγραφή
Δείχνουν ευαισθησία, την ίδια ευαισθησία στις 0 και 180 μοίρες. Στις 90 και 270 μοίρες δεν υπάρχει καθόλου ευαισθησία συνεπώς δεν θα ακούγεται και τίποτα όταν θα μιλάμε.,

Bi-Directional Microphone = Μικρόφωνο δύο κατευθύνσεων


Εκτενέστερη περιγραφή
Μικρόφωνο που πιάνει ήχους που προέρχονται από το εμπρόσθιο μέρος του μικροφώνου (σε άξονα), και πίσω από το μικρόφωνο (εκτός άξονα). Επίσης, περιγράφεται ως "μικρόφωνο σε σχήμα οκτώ"Also called a 'cosine microphone' or 'figure-eight microphone' ,

Beech = (tree, material)οξυά, φηγός


Beat-loop = Βρόχος παλμού


Batten = Εγκάρσια σανίδα, διάπυχης


Battement = Ρυθμός


Basswood (wood) = Φλαμούρι (ξύλο)


Basswood = Φλαμούρι


Bass/kick drums = Μπότα (drums)


Bass = Mπάσο


Εκτενέστερη περιγραφή
Οι χαμηλές ακουστικές συχνότητες ,

Bass = Μπάσσο


Εκτενέστερη περιγραφή
Η χάμηλότερη φωνή στο μουσικό πεντάγραμμο. Η χαμηλοτερη αντρική φωνή στο μουσικό πεντάγραμμο.,

Bandwidth = Εύρος Ζώνης Συχνοτήτων (Πλάτος ζώνης)


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Τα όρια συχνοτήτων μεταξύ των οποίων συσκευή ή κύκλωμα μεταδίδει ενέργεια ac με αμελητέα απώλεια.2. Περιοχή συχνοτήτων, η οποία, μετά από ενίσχυση, ισούται με το λόγο της ελάχιστης προς τη μέγιστη τιμή απόκρισης συχνότητας.,

Bandwidth = Έυρος ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Στη μουσική και τον ήχο, "εύρος ζώνης" μπορεί να είναι η διαφορά ή "διάδοση" μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων συχνοτήτων που μπορούν να παραχθούν από ένα κομμάτι του ήχου κύκλωμα ry (π.χ. ενισχυτή, κάρτας ήχου του υπολογιστή, κλπ.) ή μουσικά intrument, όπου ο " εξάπλωση "μεταξύ της συχνότητας που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη και υψηλότερη σημειώσεις θα θεωρηθεί ως το" εύρος ζώνης "του οργάνου.Ο μέγιστος όγκος δεδομένων που μπορούν να μεταδοθούν σε μια μονάδα χρόνου π.χ. από έναν υπολογιστή που είναι συνδεμένος σε δίκτυο προς κάποιους άλλους. ,

Bandwidth = Eύρος - Πλάτος ζώνης


Bandstop filter = Φίλτρο αποκοπής ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Δες Band-rejection filter,

BandPass ή BPF = Ζωνοδιαβατά Φίλτρα ή Συντονισμένα


Εκτενέστερη περιγραφή
Επιτρέπουν τη διέλευση μιας συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων. Μπορούν να προέλθουν και από συνδυασμό ενός LPF με ένα HPF φίλτρο. Είναι σχεδιασμένο για μετάδοση ζώνης συχνοτήτων με αμελητέα απώλεια ενώ απορρίπτει όλες τις άλλες συχνότητες. Σύγκριση με το band rejection filters.,

Bandpass filter = Ζωνοπερατό φίλτρο


Εκτενέστερη περιγραφή
Το ζωνοπερατό φίλτρο είναι ένα φίλτρο που αφήνει να περάσει οι συχνότητες που βρίσκονται μεταξύ της χαμηλής συχνότητας αποκοπής (foL) και της υψηλής συχνότητας αποκοπής (foH). ,

Bandpass = Ζωνοπερατό, διέλευσης ζώνης


Band-rejection filter = Φίλτρο απόρριψης ζώνης.


Εκτενέστερη περιγραφή
Κύκλωμα ή συσκευή (που συνήθως αποτελείται από πηνιά και πυκνωτές) που είναι σχεδιασμένο να βραχυκυκλώνει στη γή σήματα κατά τον συντονισμο και να αφήνει να περνούν όλα τα άλλα σήματα σε σχεδόν το ίδιο ποσοστό,

Band Rejection Filters = Φίλτρα απόρριψης ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Απαγορεύουν την διέλευση μιας ζώνης συχνοτήτων. Λέγονται και φίλτρα Notch όταν η ζώνη επιρροής του φίλτρου είναι πολύ στενή (ομοίως και στα bandpass filters). Μπορούν και αυτά να φτιαχτούν από συνδιασμό ενός LPF Filter με ένα HPF Filter.,

Band pressure level = Στάθμη ηχητικής πίεσης μια περιοχής/ζώνης συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Η στάθμη ηχητικής πίεσης που έχει μια ζώνη συχνοτήτων.,

Band center = Κεντρική συχνότητα ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Η κεντρική συχνότητα μιας περιοχής συχνοτήτων η οποία ονοματίζει και την περιοχή (π.χ. η περιοχή/ζώνη/μπάντα των 1kHz).,

Band = Ζώνη συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Συνεχής περιοχή συχνοτήτων, που ορίζεται από την κεντρική συχνότητα της περιοχής και τον διαχωρισμό του ακουστικού φάσματος σε 1/1 οκτάβας ή 1/3 οκτάβας (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα).,

Band = Ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων


Ballad = Ένα μελωδικό κομμάτι πιάνων από τη ρομαντική περίοδο.


Balanced cable = Iσορροπημένο καλώδιο


Balanced = Συμμετρικός
Έννοια 2 = Ισορροπημένος,

Εκτενέστερη περιγραφή
Αναφέρεται σε γραμμή σήματος,

Backwards compatibility = Αναδρομική συμβατότητα


Backup = Εφεδρικό (εξάρτημα, αρχείο)


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Ένα εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση άλλου αν το κύριο αυτό εξάρτημα παρουσιάσει βλάβη2. Αρχείο υπολογιστή ή ομάδα αρχείων που αποθηκεύονται σε δισκέτες ή μαγνητική ταινία, για να προλάβουν καταστροξή ή απώλεια δεδομένων από βλάβη σε σκληρούς δίσκους.,

Backup = Εφεδρεία


Background Νoise = Θόρυβος Περιβάλλοντος


Background speech = Ομιλία υποβάθρου


Background noise = Θόρυβος υποβάθρου


Background music = Μουσικό χαλί


Backchannel = Οπισθοκανάλι (κανάλι επιστροφής)


Back-propagation = Οπισθοδιάδοση (διάδοση προς τα πίσω)


Back and sides = Πλάτη και πλαϊνά σκάφους


Babble = Βοή
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 49, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 50

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Background music = Μουσικό χαλί [11 / 06 / 2014]
Bandpass = Ζωνοπερατό, διέλευσης ζώνης [10 / 07 / 2013]
Band = Ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων [10 / 07 / 2013]
Backwards compatibility = Αναδρομική συμβατότητα [10 / 07 / 2013]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια