Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Bass = Mπάσο


Εκτενέστερη περιγραφή
Οι χαμηλές ακουστικές συχνότητες ,

Bass = Μπάσσο


Εκτενέστερη περιγραφή
Η χάμηλότερη φωνή στο μουσικό πεντάγραμμο. Η χαμηλοτερη αντρική φωνή στο μουσικό πεντάγραμμο.,

Bandwidth = Εύρος Ζώνης Συχνοτήτων (Πλάτος ζώνης)


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Τα όρια συχνοτήτων μεταξύ των οποίων συσκευή ή κύκλωμα μεταδίδει ενέργεια ac με αμελητέα απώλεια.2. Περιοχή συχνοτήτων, η οποία, μετά από ενίσχυση, ισούται με το λόγο της ελάχιστης προς τη μέγιστη τιμή απόκρισης συχνότητας.,

Bandwidth = Έυρος ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Στη μουσική και τον ήχο, "εύρος ζώνης" μπορεί να είναι η διαφορά ή "διάδοση" μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων συχνοτήτων που μπορούν να παραχθούν από ένα κομμάτι του ήχου κύκλωμα ry (π.χ. ενισχυτή, κάρτας ήχου του υπολογιστή, κλπ.) ή μουσικά intrument, όπου ο " εξάπλωση "μεταξύ της συχνότητας που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη και υψηλότερη σημειώσεις θα θεωρηθεί ως το" εύρος ζώνης "του οργάνου.Ο μέγιστος όγκος δεδομένων που μπορούν να μεταδοθούν σε μια μονάδα χρόνου π.χ. από έναν υπολογιστή που είναι συνδεμένος σε δίκτυο προς κάποιους άλλους. ,

Bandwidth = Eύρος - Πλάτος ζώνης


Bandstop filter = Φίλτρο αποκοπής ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Δες Band-rejection filter,

BandPass ή BPF = Ζωνοδιαβατά Φίλτρα ή Συντονισμένα


Εκτενέστερη περιγραφή
Επιτρέπουν τη διέλευση μιας συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων. Μπορούν να προέλθουν και από συνδυασμό ενός LPF με ένα HPF φίλτρο. Είναι σχεδιασμένο για μετάδοση ζώνης συχνοτήτων με αμελητέα απώλεια ενώ απορρίπτει όλες τις άλλες συχνότητες. Σύγκριση με το band rejection filters.,

Bandpass filter = Ζωνοπερατό φίλτρο


Εκτενέστερη περιγραφή
Το ζωνοπερατό φίλτρο είναι ένα φίλτρο που αφήνει να περάσει οι συχνότητες που βρίσκονται μεταξύ της χαμηλής συχνότητας αποκοπής (foL) και της υψηλής συχνότητας αποκοπής (foH). ,

Bandpass = Ζωνοπερατό, διέλευσης ζώνης


Band-rejection filter = Φίλτρο απόρριψης ζώνης.


Εκτενέστερη περιγραφή
Κύκλωμα ή συσκευή (που συνήθως αποτελείται από πηνιά και πυκνωτές) που είναι σχεδιασμένο να βραχυκυκλώνει στη γή σήματα κατά τον συντονισμο και να αφήνει να περνούν όλα τα άλλα σήματα σε σχεδόν το ίδιο ποσοστό,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 49, Είσαστε στην σελίδα 3, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Background music = Μουσικό χαλί [11 / 06 / 2014]
Bandpass = Ζωνοπερατό, διέλευσης ζώνης [10 / 07 / 2013]
Band = Ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων [10 / 07 / 2013]
Backwards compatibility = Αναδρομική συμβατότητα [10 / 07 / 2013]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια