Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Band Rejection Filters = Φίλτρα απόρριψης ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Απαγορεύουν την διέλευση μιας ζώνης συχνοτήτων. Λέγονται και φίλτρα Notch όταν η ζώνη επιρροής του φίλτρου είναι πολύ στενή (ομοίως και στα bandpass filters). Μπορούν και αυτά να φτιαχτούν από συνδιασμό ενός LPF Filter με ένα HPF Filter.,

Band pressure level = Στάθμη ηχητικής πίεσης μια περιοχής/ζώνης συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Η στάθμη ηχητικής πίεσης που έχει μια ζώνη συχνοτήτων.,

Band center = Κεντρική συχνότητα ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Η κεντρική συχνότητα μιας περιοχής συχνοτήτων η οποία ονοματίζει και την περιοχή (π.χ. η περιοχή/ζώνη/μπάντα των 1kHz).,

Band = Ζώνη συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Συνεχής περιοχή συχνοτήτων, που ορίζεται από την κεντρική συχνότητα της περιοχής και τον διαχωρισμό του ακουστικού φάσματος σε 1/1 οκτάβας ή 1/3 οκτάβας (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα).,

Band = Ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων


Ballad = Ένα μελωδικό κομμάτι πιάνων από τη ρομαντική περίοδο.


Balanced cable = Iσορροπημένο καλώδιο


Balanced = Συμμετρικός
Έννοια 2 = Ισορροπημένος,

Εκτενέστερη περιγραφή
Αναφέρεται σε γραμμή σήματος,

Backwards compatibility = Αναδρομική συμβατότητα


Backup = Εφεδρικό (εξάρτημα, αρχείο)


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Ένα εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση άλλου αν το κύριο αυτό εξάρτημα παρουσιάσει βλάβη2. Αρχείο υπολογιστή ή ομάδα αρχείων που αποθηκεύονται σε δισκέτες ή μαγνητική ταινία, για να προλάβουν καταστροξή ή απώλεια δεδομένων από βλάβη σε σκληρούς δίσκους.,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 49, Είσαστε στην σελίδα 4, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Background music = Μουσικό χαλί [11 / 06 / 2014]
Bandpass = Ζωνοπερατό, διέλευσης ζώνης [10 / 07 / 2013]
Band = Ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων [10 / 07 / 2013]
Backwards compatibility = Αναδρομική συμβατότητα [10 / 07 / 2013]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια