Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Backup = Εφεδρεία


Background Νoise = Θόρυβος Περιβάλλοντος


Background speech = Ομιλία υποβάθρου


Background noise = Θόρυβος υποβάθρου


Background music = Μουσικό χαλί


Backchannel = Οπισθοκανάλι (κανάλι επιστροφής)


Back-propagation = Οπισθοδιάδοση (διάδοση προς τα πίσω)


Back and sides = Πλάτη και πλαϊνά σκάφους


Babble = Βοή
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 49, Είσαστε στην σελίδα 5, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Background music = Μουσικό χαλί [11 / 06 / 2014]
Bandpass = Ζωνοπερατό, διέλευσης ζώνης [10 / 07 / 2013]
Band = Ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων [10 / 07 / 2013]
Backwards compatibility = Αναδρομική συμβατότητα [10 / 07 / 2013]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια