Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Crossover = Διαχωριστής συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Σε κυκλωματικό διάγραμμα, σημείο διασταύρωσης αγωγών χωρίς να ενώνονται. 2. Σε χαρακτηριστική καμπύλη, σημείο στο οποίο το γράφημα τέμνει άξονα ή περνά από το σημείο λειτουργίας,

Cross-cut = Kόψιμο κάθετο στα νερά του ξύλου


Critical Distance = Κρίσιμη απόσταση


Εκτενέστερη περιγραφή
Στην ακουστική φυσική είναι η απαιτούμενη απόσταση μικροφώνου στην οποία η έκταση ηχητικής πίεσης(sound pressure level) του άμεσου ήχου από την ηχητική πηγή ισοδυναμεί με αυτή του ανακλώμενου ήχου.,

Crescendo = Βαθμιαία αύξηση του όγκου από μαλακό σε δυνατό.


Crash chords = Η συγχορδία που παίζεται χτυπώντας ο κιθαρίστας με την παλάμη του ή την πένα του πολύ άγρια τις χορδές


Crackle = Tραχύς διακεκομένος ήχος
Έννοια 2 = Kροτάλισμα,

Εκτενέστερη περιγραφή
Ο συγκεκριμένος θόρυβος παράγεται από την επαφή της βελόνας του πικάπ πάνω στα αυλάκια που υπάρχουν στην επιφάνεια του βινυλίου και ορίζεται σαν 'θόρυβος επιφάνειας βινυλίου',

Couple = Κουπλέ
Έννοια 2 = Ζευγάρι, κάνα δύο (a couple of),

Cork = n (tree, material) φελλός
Έννοια 2 = n (of a bottle) πώμα, τάπα, Έννοια 3 = v (a bottle, wine) βουλώνω,ταπώνω, πωματίζω, κλείνω,

Convolution = Συνέλιξη


Εκτενέστερη περιγραφή
Η συνέλιξη (convolution) είναι μια μαθηματική διαδικασία, ένα ολοκλήρωμα, η οποία μας επιτρέπει να συνδέουμε την κρουστική απόκριση ενός συστήματος LTI (γραμμικού, χρονικά αμετάβλητου) συνεχούς χρόνου με την απόκρισή του γιά οποιαδήποτε διέγερση. Ας αρχίσουμε θεωρώντας ότι μια διέγερση f(t) σε ένα γραμμικό, σύστημα συνεχούς χρόνου, προκαλεί την απόκριση g(t). Η διέγερση μπορεί να προσεγγιστεί με ένα άθροισμα παλμών pΔ(t) διάρκειας Δτ και πλάτους 1/Δτ.Κάθε παλμός pΔ(t-nΔτ) για να αποκτήσει πλάτος ίσο με την τιμή f(nΔτ) του σήματος πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί f(nΔτ)Δτ, αφού το αρχικό του πλάτος είναι 1/Δτ. Με τον τρόπο αυτό, η διέγερση προσεγγίζεται με το άθροισμα των παλμών f(t) = f(0)pΔ(t)Δτ+f(Δτ)pΔ(t-Δτ)Δτ+f(2Δτ)pΔ(t-2Δτ)Δτ+f(3Δτ)pΔ(t-3Δτ)Δτ+.....και μπορούμε να γράψουμε ότι: Αν ο παλμός pΔ(t) προκαλεί απόκριση hΔ(t), επειδή το σύστημα είναι χρονικά αμετάβλητο, ο κάθε παλμός pΔ(t-nΔτ) προκαλεί απόκριση hΔ(t-nΔτ). Επειδή το σύστημα είναι γραμμικό, η απόκρισή του σε διέγερση f(nΔτ)pΔ(t-nΔτ)Δτ θα είναι φυσικά f(nΔτ)hΔ(t-nΔτ)Δταφού η ποσότητα f(nΔτ)Δτ, το πλάτος του κάθε συγκεκριμένου παλμού, είναι γιά κάθε n σταθερή. Η συνολική προσεγγισμένη απόκριση, επειδή το κύκλωμα είναι γραμμικό, θα είναι το άθροισμα των αποκρίσεων που προκαλεί ο κάθε παλμός, δηλ. Στη συνέχεια θα φανταστούμε το Δτ να τείνει στο dτ, το οποίο τείνει στο μηδέν. Στην περίπτωση αυτή οι όροι f(nΔτ) γίνονται f(τ), οι παλμοί pΔ(t-nΔτ) γίνονται καθυστερημένες κρουστικές δ(t-τ) και οι αποκρίσεις τους γίνονται οι αντίστοιχες κρουστικές αποκρίσεις h(t-τ). Οταν επομένως το Δτ να τείνει στο dτ, έχουμε:Η παραπάνω εξίσωση, που ορίζει το συνελικτικό ολοκλήρωμα, είναι υψίστης σημασίας για την θεωρία των συστημάτων και κυκλωμάτων LTI συνεχούς χρόνου. Στην ουσία, εκφράζει την απόκριση ενός συστήματος με διέγερση f(t), συναρτήσει της κρουστικής απόκρισης h(t) του συστήματος. Γνωρίζοντας δηλαδή την κρουστική απόκριση h(t) του κυκλώματος, η απόκρισή του σε τυχούσα διέγερση f(t) υπολογίζεται από την παραπάνω σχέση. Η σύνδεση της απόκρισης με την διέγερση μέσω της κρουστικής απόκρισης αποτελεί την καταξίωση της σημασίας της κρουστικής απόκρισης. Γενικά η συνέλιξη g(t) μιας συνάρτησης f(t) με μια άλλη h(t) συμβολίζεται και ορίζεται ως  ,

Convex = adj. (curiving outwards) κυρτός


Εκτενέστερη περιγραφή
Σύνθετη έννοια: Convex lens: κυρτός φακόςConvex mirror:κυρτό κάτοπτρο,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 76, Είσαστε στην σελίδα 2, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Concert music = Ορχηστρική μουσική [11 / 06 / 2014]
Έννοια 2 = Μουσική ερμηνευμένη από ορχήστρα χάλκινων ή πνευστών,
College of music = Μουσικό πανεπιστήμιο [11 / 06 / 2014]
Classical music = Παραδοσιακή μουσική [11 / 06 / 2014]
Church music = Εκκλησιαστική μουσική [11 / 06 / 2014]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια