Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Mute = Σίγαση, Αποσιώπηση, Εξάλειψη ήχου


Musicianship = Μουσικότητα, μουσική ικανότητα, δεινότητα


Musical voice = Μελωδική φωνή.


Musical ideas = Μουσικές ιδέες


Musical Fraction = Μουσικό κλάσμα.


Εκτενέστερη περιγραφή
 Ο αριθμητής μας λέει πόσες κινήσεις θα κάνει το χέρι μας. Ο παρανομαστής μας λέει ποιάς αξίας νότα θα τραγουδήσουμε σε κάθε κίνηση του χεριού μας.,

Music therapy = Μουσικοθεραπεία


Music spot = Διαφημιστικό σποτάκι.


Music rest = Παύση


Music notes = Μουσικές νότες.


Music label = Μουσική ετικέτα / εταιρία.


Music knowledge = Μουσικές γνώσεις


Music centre = Μουσικό κέντρο - κέντρο μουσικής.


Music book = Μουσικό βιβλίο.


Music = Mουσική


Multimeter = Πολύμετρο.


Multi-track Recording = Πολυκάναλη Mαγνητοφώνηση


Multi track tape recorder = Πολυκάναλο Μαγνητόφωνο


Mu-law/ A-law PCM = Λογαριθμικές Κωδικοποιήσεις Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Δύο κύριες μορφές λογαριθμικής κωδικοποίησης παλμοκωδικής διαμόρφωσης,

MPEG (Motion Picture Experts Group) = Πρωτόκολο Συμπίεσης Ήχου Και Εικόνας


Εκτενέστερη περιγραφή
Συμπιεσμένα πρότυπα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για προσομείωση ψηφιακής εικόνας. Είναι χρήσιμα για ταυτόχρονη οπτική και τηλεοπτική επικοινωνία καθώς επίσης και στα πολυμέσα,

Moving Coil Microphones = Μικρόφωνα Κινητού Πηνίου


Εκτενέστερη περιγραφή
Συνώνυμο των Dynamic Microphones(Δυναμικά Μικρόφωνα).,

Mono = Μόνο


Εκτενέστερη περιγραφή
Το μόνο αποτελείται από 1 γραμμή σήματος.,

Monitoring = Διαδικασία ελέγχου του ήχου


Monitor System = Σύστημα παρακολούθησης


Monitor = Mονάδα ελέγχου


Molto andante (ιταλικός όρος) = Αργά, (για την ταχύτητα/ρυθμό).


Molto allegro (Ιταλικός όρος) = Πολύ γρήγορα, (για την ταχύτητα/ρυθμό).


Mixolydian = Μιξολύδιος (τρόπος)


Εκτενέστερη περιγραφή
Mουσική σκάλα/κλίμακα ή τρόπος των αρχαίων Ελλήνων,

Mixolydian = Μιξολύδιος (τρόπος)


Εκτενέστερη περιγραφή
Mουσική σκάλα/κλίμακα ή τρόπος των αρχαίων Ελλήνων,

Mixer = Mείκτης


Mix-down session = Στάδιο ηχογράφησης.


Minor scale = Κλίμακα Ελάσσων


Minnesinger = Eρωτοτραγουδιστής


Εκτενέστερη περιγραφή
( Γερμανικό) minne= έρωτας, αγάπη στην μεσαιωνική γερμανική γλώσσα και sanger= τραγουδιστής)τραγουδιστής του 13ου αιώνα,

MIDI code = Κώδικας ΜIDI


Εκτενέστερη περιγραφή
Το πρώτο βασικό μήνυμα που πρέπει να κωδικοποιηθεί είναι ο αριθμός των καναλιών και το όργανο το οποίο παίζεται σε κάθε κανάλι. Κάθε ένα λοιπόν κανάλι είναι μονοφωνικό και από τη διαχείρηση του MIDI μπορούμε να βλέπουμε ποιο κανάλι παίζεται κάθε φοράΑφού περιγραφεί σε κάθε κανάλι το όργανο που παίζεται, το MIDI πρωτόκολλο στέλνει πληροφορίες ξεχωριστά για κάθε όργανο των μεγεθών που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Κάθε μουσικό γεγονός που περιγράφεται στο πρότυπο MIDI έχει και ένα κωδικό και οι συνδυασμοί των κωδικών σε δυαδική μορφή μεταφέρουν την πλήρη μουσική κωδικοποίηση του πενταγράμμου μέσω του προτύπου. το πρότυπο MIDI είναι αρκετά ευέλικτο και πως επιτρέπει την ανακατανομή των τιμών 0 έως 127 που αποδίδονται στα διάφορα μουσικά όργανα με σκοπό τη διασύνδεση οποιουδήποτε συνθεσάιζερ με υπολογιστή, αρκεί αυτό για την ύπαρξη ελάχιστης συμβατότητας να υποστηρίζει το γενικό πρότυπο MIDI. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να την κάνει ο κάθε χρήστης MIDI σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος.,

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) = Ψηφιακό προτόκολλο επικοινωνίας μουσικών οργάνων


Εκτενέστερη περιγραφή
Βλέπε MIDI,

Mid pass Filter (MF) = Φίλτρο eλέγεου μεσαίων συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
Φίλτρο που μεταδίδει ενέργεια μέσω μιας ορισμένης δέσμης μήκους κύματος και απορρίπτει ενέργεια πάνω και κάτω από αυτή τη ζώνη,

Microphone Preamp = Προενισχυτής Μικροφώνου


Microphone Placement = Tοποθέτηση Mικροφώνου


Microphone Impedance = Αντίσταση Μικροφώνου


Εκτενέστερη περιγραφή
Ένα χαρακτηριστικό (μέγεθος) που χρησιμοποιείται για να ταιριάξουμε την δυνατότητα σήματος ενός μικροφώνου με την δυνατότητα σήματος μιας άλλης συσκευής(π.χ. μιας κονσόλας). Μονάδα μέτρησης είναι τα Ohm.,

Mic Level = Στάθμη Μικροφώνου


Metronome = Μετρονόμος


Εκτενέστερη περιγραφή
Συσκευή που μας βοηθά να μετράμε το χρόνο στη μουσικήΑπό την στιγμή που τον θέτουμε σε λειτουργία, παράγει έναν ηχητικό χτύπο σε ίσα χρονικά διαστήματα μέχρι την στιγμή που θα τερματίσουμε την λειτουργία του.Κάθε διάστημα ανάμεσα σε δύο χτύπους αντιστοιχεί σε μια χρονική αξία που έχουμε από πριν αποφασίσει να του αποδώσουμε (πχ ολόκληρο, μισό, τέταρτο, όγδοο).,

Metre = Eίναι το σύνολο από νότες μέσα σε ένα μουσικό κομάτι ενδιαμέσως δύο διαστολών( γραμμών που τέμνουν το πεντάγραμμο) και οι αξίες τους έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Πρακτικά θα το λέμε ρυθμό πχ. Καλαματιανός= 7/8 δηλαδή 4ο,8ο,4ο,4ο


Menestrel = Μενεστρέλος


Εκτενέστερη περιγραφή
Μουσικός στη υπηρεσία των τροβαδούρων ή των διάφορων αρχόντων. Τραγουδούσε και συνόδευε με τη βιέλλα ή την άρπα αρχικά τα τραγούδια των τροβαδούρων και αργότερα τα δικά του,

Matrix = Επιπλέον έξοδος κονσόλας με τροφοδότηση από τα group και τις κεντρικές εξόδους
Έννοια 2 = Μήτρα, Καλούπι,

Εκτενέστερη περιγραφή
1. Υψηλής ταχύτητας διακοπτόμενη διάταξη ή διάταξη μνήμης που χρησιμοποιείται σε μετρητές και υπολογιστές2. Συσκευή για επίλυση γραμμικών εξισώσεων που περιλαμβάνουν και συντελεστές ορθογωνίων συντεταγμένων ,

Matching Transformers = Μετασχηματιστές Εξίσωσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Μετασχηματιστής προσαρμογής για τις AF και RF συχνότητες,

Mastering = Τελικό στάδιο ηχογράφησης


Εκτενέστερη περιγραφή
Είναι η τελική ηχητική επεξεργασία και η βελτιστοποίηση μιας ηχητικής παραγωγής πριν αυτή φτάσει στην τελική μορφή ή πριν κυκλοφορήσει σε CD. Κατά τη διαδικασία του mastering εξομαλύνονται οι διαφορές από τραγούδι σε τραγούδι σε συχνότητα, δυναμική περιοχή (dynamic range), εύρος στερεοφωνικής εικόνας (stereo image) και εμπλουτίζεται η διαφάνεια και η ζωντάνια του ήχου.,

Master Tape = Σε ηχογράφηση ή αναπαραγωγη ήχων, μαγνητική ταινία που αποτελεί βασικό υλικό από το οποίο γράφονται άλλες ταινίες
Έννοια 2 = Η αυθεντική κασσέτα,

Master Device = Είναι η βασική μονάδα ελέγχου του συγκροτήματος από συνδεδεμένα μουσικά όργανα. Η συνηθέστερη μονάδα αυτού του τύπου είναι ο ίδιος ο υπολογιστής.


Mask Effect = Εφφέ Μάσκας


Εκτενέστερη περιγραφή
Κάποιοι ήχοι ισχυροί καλύπτουν άλλους λιγότερους ισχυρούς στο ίδιο φάσμα συχνοτήτων. Αυτό εφαρμόζεται σε ηχητικά συστήματα, όπου ήχοι εξασθενούν σε ακροατή, από άλλους ήχους που φθάνουν σον ίδιο χρόνο,

Major scale = Κλίμακα Μείζων ή Διατονική Κλίμακα


Madrigal = Μαντριγκάλ (Πολυφωνική κοσμική μουσική)


Εκτενέστερη περιγραφή
Αρχικά, απλό ποιμενικό τραγούδι που με τον καιρό πήρε τη μορφή ειδυλλίου στην πιο πλατιά του έννοια ενώ συχνά αγκαλιάζει κι άλλα θέματα.,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 50, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 50

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Mastering = Τελικό στάδιο ηχογράφησης [11 / 03 / 2012]
Mixer = Mείκτης [15 / 06 / 2011]
Multimeter = Πολύμετρο. [01 / 05 / 2011]
Mix-down session = Στάδιο ηχογράφησης. [01 / 05 / 2011]
Music centre = Μουσικό κέντρο - κέντρο μουσικής. [01 / 05 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια