Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Presto (Ιταλικός όρος) = Γοργά, (για την ταχύτητα/ρυθμό).


Prestissimo (Ιταλικός όρος) = Πάρα πολύ γοργά, (για την ταχύτητα/ρυθμό).


Presence = Παρουσία του ήχου (4-6 KHz)


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Σε αναπαραγωγή ήχων η ποιότητα που πλησιάζει την πραγματικότητα.2. Το φαινόμενο περιορισμού των ακουστικών συχνοτήτων πάνω από τη μέση περιοχή. ,

Preamplifier = Προενισχυτής


Εκτενέστερη περιγραφή
Υπάρχουν 3 είδη: 1 υψηλής ευαισθησίας. χαμηλού θορύβου ενισχυτής που συνήθως χρησιμοποιείται για την αύξηση της ευαισθησίας σε δέκτες ραδιοεπικοινωνίας. Υπάρχουν ειδικές περιοχές συχνότητας, πάνω περίπου από τους 15 MHz, όπου οι θόρυβοι προέρχονται από τις ίδιες τις συσκευές και οχι από εξωτερικές πηγές.2. χαμηλού θορύβου ενισχυτής που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση ασθενών σημάτων σε τηλεοπτική λήψη3. χαμηλού θορύβου, χαμηλής στάθμης ενισχυτής που χρησιμποιείτια για ενίσχυση σημάτων που προέρχονται από μετατροπείς π.χ. μικρόφωνα, φωτοστοιχεία κ.λ.π.,

Preamplifier = Προενισχυτής


Power Supply Unit (PSU) = Τροφοδοτικό ρεύματος


Power Level = Στάθμη Iσχύος


Power amplifier = Ενισχυτής που ενισχύει ένα φορτίο, πχ σε ένα ή περισσότερα μεγάφωνα


Potentiometer = Ποτενσιόμετρο


Εκτενέστερη περιγραφή
Το ποτενσιόμετρο είναι αναλογικό ηλεκτρονικό εξάρτημα, που χρησιμοποιείται στα κυκλώματα ως μεταβλητή αντίσταση. Αποτελείται από αγώγιμη πλάκα σχήματος Ω, πάνω στην οποία γυρίζει, με τη βοήθεια ενός στροφέα, μια επαφή. Ανάλογα με την απόσταση της επαφής από την είσοδο του ρεύματος στο ποτενσιόμετρο μεταβάλλεται και η αντίσταση. Το ποτενσιόμετρο χρησιμοποιείται συνήθως σε ηχητικές διατάξεις για τον έλεγχο της έντασης του ήχου, του τόνου κλπ ενός ηχητικού σήματος εξόδου. Στις σύγχρονες συσκευές μερικές φορές αντί για μηχανικά ποτενσιόμετρα χρησιμοποιούνται ψηφιακά ηλεκτρονικά.,

Potential Acoustic Gain (PAG) = H μέγιστη τιμή εξόδου-ενίσχυσης του σήματος
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 65, Είσαστε στην σελίδα 2, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Potentiometer = Ποτενσιόμετρο [10 / 06 / 2011]
Pickup = Μαγνήτης [10 / 06 / 2011]
Pick = Πένα [10 / 06 / 2011]
Psaltery = Ψαλτήριο [14 / 05 / 2011]
Polar diagram = Πολικό διάγραμμα [14 / 05 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια