Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Reverberation = Aντήχηση


Εκτενέστερη περιγραφή
1. πολλαπλές αντανακλάσεις ηχητικών κυμάτων από τις εσωτερικές επιφάνειες ενός θαλάμου.2. φθίνον ηχητικό κύμα σε κλειστό θάλαμο σαν να προέρχεται από πολλαπλές ανακλάσεις στο εσωτερικό  ενός θαλάμου3. σε ηχητική καταγραφή και/ή αναπαραγωγή, μια ηλεκτρονικά παραγόμενη ηχώ.Χρησιμοποιείται για ειδικά εφφέ σε συστήματα ηλεκτρονικής μουσικής.,

Reverb = Βάθος/Αντήχηση


Εκτενέστερη περιγραφή
1.Ηχητικός τύπος εφφέ, που εφαρμόζεται σε ένα ακουστικό σήμα, με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο. Οφείλεται στην αντανάκλασηξ του σήματος σε παρακείμενες επιφάνειες, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση του βάθους του χώρου2. Επεξεργαστής σήματος, ο οποίος παράγει το εφέ του βάθους ,

Rests = Παύσεις. Τα σημεία τα οποία μας δείχνουν μια προσωρινή διακοπή του ήχου (4/4,3/4,2/4, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,1/64)


Restoration = Επιδιόρθωση, Αποκατάσταση Σφαλμάτων


Restoration = Aποκατάσταση


Resonator = Συνηχητής, Ηλεκτρομαγνητικό αντηχείο, Συντονιστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Συσκευή η οποία παρουσιάζει ή υφίσταται συντονισμό,

Resonant = adj. (sound: echoing) ηχηρός
Έννοια 2 = adj.μεταφορικά (relevant, meaningful, σημαντικός) ηχηρός, Έννοια 3 = adj. (voice:deep, φωνή: βαθιά) ηχηρός,

Resonance = Αντήχηση, Συντονισμός


Εκτενέστερη περιγραφή
Όρος γνωστός και ως Q-Factor, peak ή emphasis. Στην περίπτωση των τρανζίστορς ή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι αυτό που συμβαίνει όταν, κάτω από συγκεκριμέννες συνθήκες λειτουργίας, παράγουν, ανεξάρτητα από το αν δέχονται σήματα εισόδου, ένα εναλλασσόμενο σήμα προερχόμενο από τον συνδυασμό εξωτερικής δράσης και ιδιοσυχνότητας του κυκλώματος. Στην περίπτωση που αναφέρεται σε κυκλώματα φίλτρων, αυξάνοντας τη resonance αυξάνεται και το μέγεθος ενίσχυσης (βλ. gain)  του φίλτρου στη συγκεκριμένη συχνότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα το εύρος ζώνης της.,

Resistor = Αντιστάτης


Reproduce = Aναπαράγω.
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 40, Είσαστε στην σελίδα 2, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Riff = Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι. [28 / 04 / 2014]
Rosewood = Παλίσανδρος [10 / 06 / 2011]
Έννοια 2 = Τριανταφυλλιά,
Range of sound = Φάσμα του ήχου [14 / 05 / 2011]
Reproduce = Aναπαράγω. [01 / 05 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια