Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Render = Aποδίδω
Έννοια 2 = Kαθιστώ,

Release Time = Χρόνος Απελευθέρωσης, Επαναφοράς


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που χρειάζεται ο Compressor για να επανέρ8ει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Χαρακτηρίζει τη διάρκεια του ήχου με την οποία η κατάσταση του  sustain επαναφέρεται στη θέση "0" και ορίζεται από τη στιγμή απελευθέρωσης του πατημένου πλήκρου. Συνήθως ολοκληρώνει τον κύκλο της περιβάλλουσας,

Relative Scales = Σχετικές/Γειτονικές/Συγγενείς κλίμακες ή σκάλες


Refraction of Sound = Διάθλαση του ήχου


Reflection = Aνάκλαση του ήχου


Εκτενέστερη περιγραφή
Όπως ανακλάται ή διαχέεται το φως, έτσι και ο ήχος ανακλάται ή διαχέεται όταν πέσει πάνω σε μια λεία, αρκετά μεγάλη και σκληρή επιφάνεια, όσο γίνεται χωρίς προεξοχές και κοιλότητες.Κατά την ανάκλαση του, αλλάζει πορεία το ηχητικό κύμα, όταν συναντήσει στην πορεία του μια τέτοια σκληρή και λεία επιφάνεια.Η ανάκλαση του ήχου είναι η αιτία για την ηχώ και την αντήχηση. Κατά την ηχώ - ή αντίλαλο- ο ακροατής ακούει τον ήχο που εκπέμπει η πηγή ήχου και τον ανακλώμενο ήχο σαν δυο διαφορετικούς ήχους, που ο ένας ακούγεται μετά τον άλλο.Για να έχουμε ηχώ πρέπει ο ήχος συνήθως να διανύσει αρκετά μεγάλη απόσταση( το εμπόδιο να απέχει τουλάχιστο 17 μέτρα από μας). Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλός μας για να ξεχωρίσει τους διαφορετικούς ήχους πρέπει να μεσολαβήσει χρόνος τουλάχιστο ίσος με 1/10 του δευτερολέπτου. Σε 1/10 ο ήχος διανύει στον αέρα απόσταση ίση με 34 μέτρα, δηλαδή 17 μέτρα μέχρι το εμπόδιο και άλλα τόσα να επιστρέψει σε εμάς.Όταν το εμπόδιο είναι κάτω των 17 μέτρων έχουμε αντήχηση δηλαδή δυνάμωμα του ήχου και όχι διάκριση των δύο ήχων(ήχος πηγής - ανακλώμενος ήχος)Κάποια ζώα όπως η νυχτερίδα και το δελφίνι, χρησιμοποιούν τον ήχο για να βλέπουν, αφού δεν έχουν καλή όραση. Εκπέμπουν δηλαδή κάποιον υπέρηχο, που δε γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο, ανακλάται στα εμπόδια τα οποία συναντά στο χώρο και επιστρέφει σε αυτά.Έτσι αντιλαμβάνονται το χώρο, προσανατολίζονται και βρίσκουν την τροφή τους.,

Reel to Reel Tape = Περιστρεφόμενη με Μπομπίνα Κασσέτα


Rectangular = ορθογώνιος


Recording Chain = Aλυσίδα Hχογράφησης (Στάδια)


Recording = Ηχογράφηση


Recorder = Καταγραφέας (συσκευή εγγραφής)


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Συσκευή που διατηρεί σήματα ήχων, εικόνας ή δεδομένων στην ακολουθία όπως ακρίβώς γίνονται (συσκευή εγγραφής δίσκων, ταινίας, ενσύρματος καταγραφέας)2. συσκευή που δημιουργεί οπτική καταγραφή ,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 40, Είσαστε στην σελίδα 3, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Riff = Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι. [28 / 04 / 2014]
Rosewood = Παλίσανδρος [10 / 06 / 2011]
Έννοια 2 = Τριανταφυλλιά,
Range of sound = Φάσμα του ήχου [14 / 05 / 2011]
Reproduce = Aναπαράγω. [01 / 05 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια