Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Tablature = Tαμπουλατούρα


Εκτενέστερη περιγραφή
Λέγονταν απ'τον 15ο-17ο αι. οι ειδικές  μουσικές σημειογραφίες για τα πολυφωνικά όργανα,

Tailpiece,(saddle) = Καβαλάρης (κιθάρας)


Tape machine = Μαγνητόφωνο


Taper = n. (decrease in dimension, σε διαστάσεις) κωνική λέπτυνση
Έννοια 2 = (candle)λιανοκέρι, αγιοκέρι, Έννοια 3 = (waxed wick)φιτίλι, Έννοια 4 = ν. (off)λεπταίνω, μικραίνω, λιγοστεύω,

Εκτενέστερη περιγραφή
Η κωνική λέπτυνση ενός κυλίνδρου, π.χ. αυτή που φέρουνε τα κλειδιά του βιολιού. Στην τυποποιημένη βιομηχανική παραγωγή χωρίζονται απλά σε small, medium και large taper. Σε πλήρη περιγραφή πρέπει να δίνεται η διάμετρος της μεγαλύτερης και της μικρότερης επιφάνειας και η γωνία της μεγαλύτερης ως προς τον άξονα του κυλίνδρου,

Tempo = Η ταχύτητα εκτέλεσης ενός κομματιού


Εκτενέστερη περιγραφή
Η ρυθμική αναφορά μιας μουσικής σύνθεσης, που συνήθως καθορίζει τα beats-per-minute (χτυπήματα ανά λεπτό). Αντιπροσωπεύει,δηλαδή, τον αριθμό των τετάρτων, ογδόων, κ.λ.π που χωρούν σε ένα λεπτό. Κυμαίνονται μεταξύ 240 BPM.,

Tension = Tάση, Ηλεκτρικό δυναμικό.
Έννοια 2 = Τέντωμα, Τεζάρισμα,

Test tapes = Δοκιμαστικές ταινίες (ελέγχου)


Thermal/White Noise = Θερμικός/Λευκός Θόρυβος


Εκτενέστερη περιγραφή
 ΄    Θόρυβος: Είναι τα πρόσθετα ανεπιθύμητα σήματα που παρεμβάλουν με το επιθυμητό σήμακάπου μεταξύ της μετάδοσης και της λήψης.• Ο θόρυβος είναι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την απόδοση τωνεπικοινωνιακών συστημάτων.• Ο θόρυβος μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις κατηγορίες:􀂾 Θερμικός Θόρυβος (Thermal noise)􀂾 Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation noise)􀂾 Συνακρόαση (Crosstalk)􀂾 Κρουστικός θόρυβος (Impulse noise)Θερμικός ή Λευκός Θόρυβος (Thermal/White noise)Οφείλεται στη θερμική κίνηση των ηλεκτρονίων, είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, απλώνεται σε όλες τις συχνότητες ,

Threshold = Kατώφλι, αρχικό σημείο, κατώτερη ωφέλιμη στάθμη


Εκτενέστερη περιγραφή
1. το αρχικό (αισθητό) σημείο ενός φαινομένου (πχ κατώφλι θέρμανσης, έναρξη θέρμανσης)2. προκαθορισμένο σημείο, όπως ελάχιστο ρεύμα ή τάση, για το ξεκίνημα μιας λειτουργίας κυκλώματος ή συσκευής,

Threshold of Feeling (Hearing) = Όριο (Κατώφλι) Aίσθησης


Εκτενέστερη περιγραφή
 Η ελάχιστη ακουστική στάθμη την οποία μπορεί να αισθανθεί το αυτί ακροατή, πάνω από τον υπάρχοντα θόρυβο,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 37, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Tailpiece,(saddle) = Καβαλάρης (κιθάρας) [13 / 07 / 2011]
Tuning machines = Κλειδιά κουρδίσματος [10 / 06 / 2011]
Test tapes = Δοκιμαστικές ταινίες (ελέγχου) [01 / 05 / 2011]
Transition band = Ζώνη μετάβασης [01 / 04 / 2011]
Tablature = Tαμπουλατούρα [02 / 02 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια