Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Track = Ηχητικό κανάλι


Tool = εργαλείο


Time Stretching = Μετατροπή χρονικής διάρκειας ή ταχύτητας ενός ηχητικού σήματος χωρίς να αλλάζουμε τον τόνο, ύψος του


Εκτενέστερη περιγραφή
Επίσης και Audio timescale ή pitch modificationΗ αντίστροφη διαδικάσία λέγεται Pitch scaling ή pitch shifting που είναι η μετατροπή του τονικού ύψους χωρίς να αλλάζουμε τη διάρκεια ή ταχύτητα του σήματος.,

Timbre = Xροιά
Έννοια 2 = Ξυλεία,

Tie = Σύζευξη Διάρκειας


Threshold of Pain = Όριο Πόνου


Εκτενέστερη περιγραφή
 Η στάθμη που προκαλεί φυσική ενόχληση. Η στάθμη αυτή είναι 120 dB πάνω από το όριο ακουστότητας,

Threshold of hearing = Όριο (κατώφλι) ακουστότητας


Εκτενέστερη περιγραφή
Η ελάχιστη στάθμη ηχητικής πίεσης ή η ελάχιστη ακουστική πίεση την οποία μπορεί να αισθανθεί το αυτί. Εξαρτάται από την συχνότητα.,

Threshold of Feeling (Hearing) = Όριο (Κατώφλι) Aίσθησης


Εκτενέστερη περιγραφή
 Η ελάχιστη ακουστική στάθμη την οποία μπορεί να αισθανθεί το αυτί ακροατή, πάνω από τον υπάρχοντα θόρυβο,

Threshold = Kατώφλι, αρχικό σημείο, κατώτερη ωφέλιμη στάθμη


Εκτενέστερη περιγραφή
1. το αρχικό (αισθητό) σημείο ενός φαινομένου (πχ κατώφλι θέρμανσης, έναρξη θέρμανσης)2. προκαθορισμένο σημείο, όπως ελάχιστο ρεύμα ή τάση, για το ξεκίνημα μιας λειτουργίας κυκλώματος ή συσκευής,

Thermal/White Noise = Θερμικός/Λευκός Θόρυβος


Εκτενέστερη περιγραφή
 ΄    Θόρυβος: Είναι τα πρόσθετα ανεπιθύμητα σήματα που παρεμβάλουν με το επιθυμητό σήμακάπου μεταξύ της μετάδοσης και της λήψης.• Ο θόρυβος είναι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την απόδοση τωνεπικοινωνιακών συστημάτων.• Ο θόρυβος μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις κατηγορίες:􀂾 Θερμικός Θόρυβος (Thermal noise)􀂾 Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation noise)􀂾 Συνακρόαση (Crosstalk)􀂾 Κρουστικός θόρυβος (Impulse noise)Θερμικός ή Λευκός Θόρυβος (Thermal/White noise)Οφείλεται στη θερμική κίνηση των ηλεκτρονίων, είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, απλώνεται σε όλες τις συχνότητες ,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 37, Είσαστε στην σελίδα 3, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Tailpiece,(saddle) = Καβαλάρης (κιθάρας) [13 / 07 / 2011]
Tuning machines = Κλειδιά κουρδίσματος [10 / 06 / 2011]
Test tapes = Δοκιμαστικές ταινίες (ελέγχου) [01 / 05 / 2011]
Transition band = Ζώνη μετάβασης [01 / 04 / 2011]
Tablature = Tαμπουλατούρα [02 / 02 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια