Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Εμφάνιση εγγραφής /
Κατηγορία: Λήματα
Ονομασία εγγραφής: Εqualization (ΕQ)
Έννοια: Ισοστάθμιση


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Η χρήση ενός ισοσταθμιστή για να κάνουμε την απόκριση συχνότητηας μιας γραμμής, ενισχυτή ή άλλης συσκευής ομοιόμορφη πάνω σε δεδομένη περιοχή συχνοτήτων2. Η χρήση ισοσταθμιστή για να τροποποιήσουμε τη συχνότητα απόκρισης μιας γραμμής, ενισχυτή ή άλλης συσκευής,
Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια