Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Εμφάνιση εγγραφής /
Κατηγορία: Λήματα
Ονομασία εγγραφής: Dynamic Range
Έννοια: Δυναμική Περιοχή


Εκτενέστερη περιγραφή
 Η περιοχή μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης στάθμης ακουστικών σημάτων, την οποία μπορεί να επεξεργαστεί με τον επιθυμητό  τρόπο ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα. Το επάνω όριο της δυναμικής περιοχής παράγει παρμόρφωση με μορφή ψαλιδισμού (βλ.clipping). Το χαμηλότερο όριο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή θορύβου (noise floor), ο οποίος προέρχεται από το κύκλωμα.,
Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια