Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Εμφάνιση εγγραφής /
Κατηγορία: Λήματα
Ονομασία εγγραφής: Overtones (Harmonics)
Έννοια: Υπέρτονοι
Έννοια 2 = Αρμονικές, Έννοια 3 = (μεταφορικά) απόηχος, τόνος,

Εκτενέστερη περιγραφή
1. Σε σύνθετο σήμα ή ακουστικό κύμα οι συχνότητες οι οποίες ενυπάρχουν σε μια θεμελιώδης συχνότητα και συνήθως αποτελούν πολλαπλάσιά της 3. The ceremony has overtones of sadness=η τελετή είχε ένα τόνο μελαγχολίας    ,
Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια