Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Εμφάνιση εγγραφής /
Κατηγορία: Λήματα
Ονομασία εγγραφής: Imitation style
Έννοια: Μίμηση (μουσικό στυλ γραφής)


Εκτενέστερη περιγραφή
Στην τετράφωνη γραφή το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην επάνω φωνή. Συνήθως οι φωνές χωρίζονται σε δύο ομάδες που απαντούν η μία στην άλλη. Εφόσον οι φωνές επαναλαμβάνουν τα ίδια λόγια χρησιμοποιείται το ίδιο μοτίβο. Αυτό είναι το στυλ της μίμησης,
Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια