Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Εμφάνιση εγγραφής /
Κατηγορία: Λήματα
Ονομασία εγγραφής: DVD Authoring
Έννοια: Δημιουργία DVD


Εκτενέστερη περιγραφή
Είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι στην διαδικασία παραγωγής ενός DVD. Αφορά τον προγραμματισμό της λειτουργίας πλοήγησης του DVD και τη δημιουργία MENU επιλογών, περιεχομένων, επιλογής υπότιτλων, ομιλούντων γλωσσών, ηχητικών format, χωρισμό κεφαλαίων κλπ. Επίσης περιλαμβάνει την πρόσθεση μουσικής που θα ακούγεται και οπτικών εφφέ που θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο MENU του DVD. Είναι η "πρώτη εικόνα" που έρχεται σε επαφή ο θεατής και επωμίζεται τη λειτουργικότητα του DVD και ενδεχομένως την άποψη του θεατή.,
Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια