Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Εμφάνιση εγγραφής /
Κατηγορία: Λήματα
Ονομασία εγγραφής: Firewire
Έννοια: Πρωτόκολλο επικοινωνίας


Εκτενέστερη περιγραφή
Σήμα κατατεθέν για το πρωτόκολλο επικοινωνίας ΙΕΕΕ 1394 που αναπτύχθηκε από την εταιρία APPLE και είναι πλέον στάνταρτ στα MAC αλλά και στα PC. Χρησιμοποιείται για την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός υπολογιστή και διαφόρων περιφερειακών συσκευών. Θεωρείται αρκετά αξιόπιστο πρωτόκολλο επικοινωνίας με μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και υψηλή σταθερότητα.,
Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια