Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Λατινική γραφή


Κατηγορία


Έννοια 1


Έννοια 2


Έννοια 2


Έννοια 3


Έννοια 4


Έννοια 5


Έννοια 6


Έννοια 7


Έννοια 9


Έννοια 10


Όνομα και επώνυμο


E-Mail


Περιοχή


Εκτενέστερη περιγραφή



Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια