Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Λίστα εγγραφών
Τuner = Χορδιστής, Κουρδιστής (συσκευή, άτομο)


Τruss rod = Μεταλλική βέργα ενίσχυσης μπράτσου


Εκτενέστερη περιγραφή
Truss rod, ονομάζεται μια μεταλλική βέργα που κρύβεται μέσα στο μπράτσο του οργάνου. Η χρησιμότητά της είναι μεγάλη, καθώς μας βοηθάει να αλλάξουμε την καμπυλότητα του μπράτσου ανάλογα με τη θέλησή μας. Το ξύλο, παρότι κομμένο και τοποθετημένο στο όργανο, δεν παύει να είναι ζωντανό και να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, την υγρασία κλπ. Κατά καιρούς λοιπόν, το μπράτσο του οργάνου που δεν είναι συμπαγής κατασκευή αλλάζει καμπυλότητα, πολλές φορές τόσο που είναι αδύνατο πια να παίξουμε. Με τη ρύθμιση όμως του truss rod, μπορούμε να επαναφέρουμε το όργανο στην αρχική του καλή κατάσταση. Να επισημάνω βέβαια, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί μεγάλη προσοχή, και στην περίπτωση που κάτι δε μας πάει καλά, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα αφήσουμε όλα και να απευθυνθούμε σε ειδικό.,

Τrumpet = Τρομπέτα
Έννοια 2 = Σάλπιγγα,

Τransient response = Παροδική απόκριση συχνότητας


Τop = Καπάκι
Έννοια 2 = Αρμονική τράπεζα,

Εκτενέστερη περιγραφή
Το σώμα (σκάφος) του βιολιού αποτελείται από δύο κυρτές επιφάνειες, τη ράχη που κατασκευάζεται από σκληρό ξύλο (σφεντάμι) και το καπάκι (αρμονική τράπεζα) που κατασκευάζεται από μαλακό ξύλο (πεύκο ή έλατο,). Λέγεται οτι η καρδιά μιάς ακουστικής κιθάρας είναι το καπάκι της (αρμονική τράπεζα). Εκεί παράγεται ο ήχος. Ενα σκληρό καπάκι παράγει λαμπρές υψηλές συχνότητες, ένα λεπτό καπάκι θα παράγει γεμάτες χαμηλές συχνότητες. ,

Τimbre = Hχόχρωμα


Οscillator = Ταλαντωτής


Οctett (Ιταλικός όρος) = Μουσικό έργο για οκτώ όργανα ή φωνές


Οblique = Adj. (diagonal, slanting)λοξός, πλάγιος
Έννοια 2 = (not expressed directly)πλάγιος στο λόγο του, Έννοια 3 = n. (typed character:slash)κάθετος,

Εκτενέστερη περιγραφή
Σύνθετη έννοια: slanted angle: λοξή γωνία/οξεία ή αμβλεία γωνία,

Νotch filter = Φίλτρο εγκοπής


Εκτενέστερη περιγραφή
Απορρίπτουν ή αφήνουν να περάσουν. µόνο συγκεκριµένες συχνότητες,

Νotch = n. (V-shaped identation)εγκοπή (σε σχήμα V), εντομή
Έννοια 2 = ( in belt, σε ζώνη) τρύπα, Έννοια 3 = μεταφορικά (level) βαθμίδα, Έννοια 4 = v. χαράσσω, σημειώνω, κρατώ βαθμολογία/σκορ,

Νonetto (Ιταλικός όρος) = Μουσικό έργο για εννέα όργανα ή φωνές


Νoise = Θόρυβος


Εκτενέστερη περιγραφή
Θόρυβος (Noise)􀂄 Ανεπιθύμητη ενέργεια που προέρχεται από πηγές εκτός πομπού􀂄 Αφορά όλα τα συστήματα επικοινωνίας (Ασύρματα-Ενσύρματα)􀂄 Εσωτερικός Θόρυβος􀂄 Θερμικός θόρυβος (thermal noise, white noise)􀂄 Κίνηση ηλεκτρονίων􀂄 Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης (inter-modulation noise)􀂄 Συνύπαρξη σημάτων διαφορετικών συχνοτήτων στο ίδιο μέσο􀂄 Συνακρόαση (crosstalk)􀂄 Παρεμβολές μεταξύ μεταδόσεων κοντινών μεταξύ τους􀂄 Παλμικός θόρυβος (impulse)􀂄 Αστάθειες ηλεκτρικού ρεύματος􀂄 Εξωτερικοί Θόρυβοι􀂄 Βιομηχανικά και Ατμοσφαιρικά παράσιτα,

Μute = Σίγαση


Μusical instruments = Mουσικά όργανα


Μusic video = Μουσικό βίντεο


Μusic production = Μουσική παραγωγή


Μusic instruments = Μουσικά όργανα


Μold (UK Mould) = n. (form for modelling)καλούπι
Έννοια 2 = (fungal growth)μούχλα, Έννοια 3 = v. (form, fashion) κατασκευάζω, διαμορφώνω, πλάθω (πχ χαρακτήρα),

Μixer = Mίκτης


ΜIDI = Ψηφιακό προτόκολλο επικοινωνίας μουσικών οργάνων


Εκτενέστερη περιγραφή
 (ακρωνύμιο) Musical instrument digital interface,

Μicrophone preamp = Προενισχυτής μικροφώνου


Μicrophone = Miκρόφωνο


Εκτενέστερη περιγραφή
Mike (AmE),

Μelodic area = Μελωδική έκταση


Εκτενέστερη περιγραφή
Χρησιμοποιείται για να εκφράσουμε τις οκτάβες των μουσικών οργάνων.,

Μaple (wood) = Σφένδαμος (ξύλο)


Μaple = Κελεμπέκι (πλατύφυλλο)


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα σκληρά και στενά «νερά» του παράγουν καθαρό, συμπιεσμένο και ισόρροπο τόνο με γρήγορο decay,

Μandolin = Μαντολίνο


Μahogany (wood) = Μαόνι (ξύλο)


Μahogany = Mαόνι


Εκτενέστερη περιγραφή
Παρόμοιο με το τροπικό Αμερικάνικο μαόνι, παράγει ζεστό τόνο με «ανοιχτές» και ηχηρές μεσαίες,

Κnot = Ρόζος
Έννοια 2 = Μονάδα ταχύτητας ίση με 1 ναυτικό μίλι την ώρα,

Κeyboard = Πληκτρολόγιο


Ιsolation = Μόνωση


Ιntermodulation Noise = Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης


Εκτενέστερη περιγραφή
  Θόρυβος: Είναι τα πρόσθετα ανεπιθύμητα σήματα που παρεμβάλουν με το επιθυμητό σήμα κάπου μεταξύ της μετάδοσης και της λήψης.Ο θόρυβος είναι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την απόδοση των επικοινωνιακών συστημάτων Ο θόρυβος μπορεί να διαρεθεί σε 4 κατηγορίες:1. Θερμικός θόρυβος (Thermal/White noise)2. Θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation noise)3. Συνακρόαση (Crosstalk)4. Κρουστικός/Παλμικός Θόρυβος (Impulse noise)Θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation Noise)  Εμφανίζεται όταν σήματα διαφορετικών συχνοτήτων μοιράζονται το ίδιο μέσο μετάδοσης Ο θόρυβος έχει συχνότητα το άθροισμα ή τη διαφορά των συχνοτήτων Οφείλεται στη μη γραμμικότητα των μέσων ,

Ιnsert = Εισάγω, Παρεμβάλλω


Ιncrease = Αυξάνω


Ιmpedance = Αντίσταση συνολική (Εμπέδηση)


Ηybrid = Υβριδικός


Ηigh Pass Filter = Υψηπερατά Φίλτρα


Ηeadphone amplifier = Ενισχυτής ακουστικών


Ζ = Σύμβολο της σύνθετης αντίστασης (εμπέδησης)
Έννοια 2 = Σύμβολο του ατομικού αριθμού, Έννοια 3 = Σύμβολο της απόστασης zenith,

Εquidistant = ισαπέχων


Εqualizer = Ισοσταθμιστής


Εqualizer = Ισοσταθμιστής


Εqualization (ΕQ) = Ισοστάθμιση


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Η χρήση ενός ισοσταθμιστή για να κάνουμε την απόκριση συχνότητηας μιας γραμμής, ενισχυτή ή άλλης συσκευής ομοιόμορφη πάνω σε δεδομένη περιοχή συχνοτήτων2. Η χρήση ισοσταθμιστή για να τροποποιήσουμε τη συχνότητα απόκρισης μιας γραμμής, ενισχυτή ή άλλης συσκευής,

Εlectronics = Ηλεκτρονική


Εbony = Έβενος


Εκτενέστερη περιγραφή
Είδος ακριβού αρκετά ανθεκτικού αφρικάνικου ξύλου, συνήθως χρώματος μαύρου.,

Εarphones = Ακουστικά


Βump = (hump) ανωμαλία, λακούβα ή εξόγκωμα πάνω στην επιφάνεια του ξύλου
Έννοια 2 = (στο δρόμο) σαμαράκι, Έννοια 3 = (στο σώμα)πρήξιμο,(καθομιλουμένη) καρούμπαλο, γρουμπούλι, Έννοια 4 = vtr. (hit lightly) χτυπώ ελαφρά, (καθομ.)τρακάρω, κουτουλάω,

Βridge = Γέφυρα, δικτύωμα
Έννοια 2 = Καβαλάρης, Έννοια 3 = Καβαλέτο, Έννοια 4 = Γεφυρώνω,

Εκτενέστερη περιγραφή
Δικτύωμα με τέσσερις κλάδους που συνδέεται έτσι ώστε το σήμα εισόδου να εφαρμόζεται σε ακριβώς αντίθετα σημεία και η έξοδος να παίρνεται από τα άλλα δύο αντίθετα σημεία. Όταν οι τιμές των στοιχείων της γέφυρας είναι σε αναλογία τότε η τάση στα σημεία εξόδου είναι μηδέν και η γέφυρα είnai σε ισορροπία (balanced) ή ρυθμισμένη στο μηδέν (set to null),

Βridge = Γέφυρα


Εκτενέστερη περιγραφή
Ονομάζεται το σημείο εκείνο όπου στηρίζονται οι χορδές με το σώμα της κιθάρας στο κάτω μέρος του οργάνου. Στις κλασικές και ακουστικές κιθάρες η γέφυρα είναι ξύλινη και σταθερή, κολλημένη σε συγκεκριμένο σημείο του σκάφους της κιθάρας, πάνω της δε  και σε ειδική εσοχή έχει προσαρμοσμένο το κάτω καβαλάρη (saddle). Στις ηλεκτρικές κίθάρες έχουμε μεταλλικές γέφυρες απλές ή ειδικές όπως tremolo bridge, floyd rose bridge που δίνουν τη δυνατότητα για περισσότερες και εξειδικευμένες ρυθμίσεις.,

Βlade = Λεπίδα
Έννοια 2 = Λάμα, Έννοια 3 = Ξίφος, Έννοια 4 = Φύλλο χλόης,

Βisect = (cut in 2 pieces) διχοτομώ
Έννοια 2 = (split into two directions) διακλαδώνω,

Βinaural recording = Αμφιωτική Ηχογράφηση


Βidirectional = Δικατευθυντικός


Εκτενέστερη περιγραφή
Αμφίδρομη. Ακτινοβολία ή λήψη (συνήθως σε ίση ποσότητα) από αντίθετες κατευθύνσεις (πχ μπρος και πίσω ακτινοβολία κεραίας ή εκπομπή ηχητικού κύματος από μεγάφωνο ή μικρόφωνο ή πικάπ),

Βass-reflex = Ηχοσύστημα μπας ρεφλέξ , κλειστό ηχείο μπάσων


Εκτενέστερη περιγραφή
Έξοδος χαμηλών συχνοτήτων από την καμπίνα ηχείου. Σε ηχείο οπή που αυξάνει τις χαμηλές συχνότητες (μπάσα). Χρησιμοποιείται σε συστήματα Hi Fi.(Αlso known as a ported, vented box or reflex port) ,

Βanjo = Μπάντζο (έγχορδο μουσικό όργανο)


Βandwidth = Εύρος/Πλάτος ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα όρια συχνοτήτων μεταξύ των οποίων συσκευή ή κύκλωμα μεταδίδειο ενέργεια με αμελητέα απώλεια,

Βand-rejection filter = Φίλτρο αποκοπής ζώνης


Εκτενέστερη περιγραφή
Κύκλωμα ή συσκευή που είναι σχεδιασμένο να βραχυκυκλώνει στη γη σήματα κατά τον συντονισμό και να αφήνει να περνούν όλα τα άλλα σήματα σε σχεδόν το ίδιο ποσοστό,

Βand Stop Filter = Φίλτρα Αποκοπής Ζώνης


Βand Pass Filter = Ζωνοδιαβατά Φίλτρα


Αxis = (of rotation)περιστροφής αξονας
Έννοια 2 = (alliance of countries,συμμαχία κρατών) άξονας, Έννοια 3 = (World War II, Β' Παγκόσμιο πόλεμο) ¶ξονας, Έννοια 4 = (on a graph)οριζόντιος άξονας διαγράμματος, ο άξονας x (x-axis on a graph),

Αudio mix-down = Μίξη


Εκτενέστερη περιγραφή
Μέθοδος συνδυασμού γραφόμενων ήχων από δύο ή περισσότερες εγγραφές και το αποτέλεσμά τους νααποτυπώνεται.Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηχητικών φαινομένων,

Αudio connectors = Καλώδια / βύσματα.


Αrched = Τοξοειδής
Έννοια 2 = Καμπυλωτός,

Αnalogue = Αναλογικός


Αmbient microphone placement = Τοποθέτηση μικροφώνων χώρου/περιβάλλοντος


Αlder = Σκλήθρος, κλήθρα (είδος δέντρου, ξύλου)


Αdder = Αθροιστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Ένας τυπικός αποκωδικοποιητής είναι ο αποκαλούμενος πλήρης αθροιστής (full adder) με 3 εισόδους και 2 εξόδους. Εκτελεί την πρόσθεση δύο μονοψήφιων δυαδικών αριθμών (Ai, Bi) λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του προηγούμενου κρατούμενου (carry, Ci-1) και παρέχει το άθροισμα (sum, Si) και το νέο κρατούμενο (Ci). Η πρόσθεση δύο μονοψήφιων δυαδικών αριθμών και ο αντίστοιχος πίνακας αλήθειας του πλήρους αθροιστή δείχνονται παρακάτω:  ,

Αcoustical feedback = Ακουστική ανατροφοδότηση


Αcoustic guitar = Ακουστική κιθάρα


Αccent microphone placement = Τοποθέτηση έμφασης


Αbsorption = Aπορρόφηση


Zero Reference level = Αναφορά Στάθμης Μηδέν


Wood = Ξύλο
Έννοια 2 = (συχνά πληθ.) Δάσος,

Windscreens = Αντιανέμια


Windmills (Doing the windmills) = Η κίνηση των χεριών που κάνουν οι κιθαρίστες


Εκτενέστερη περιγραφή
Η χαρακτηριστική κίνηση του δεξιού χεριού του Pete Townsent των Who όταν πάίζει κιθάρα,

Wind Νoises = Θόρυβοι Ανέμου


Willow = (tree, material)ιτιά, ιτέα


Wet signal = Το ηχητικό σήμα που έχει υποστεί επεξεργασία και στο οποίο έχουν προστεθεί εφφέ


Weakness = n. (mental,craving, πνευματική, πόθος) αδυναμία, εξασθένηση
Έννοια 2 = (of wood, του ξύλου) ασθενικότητα, αδυναμία, Έννοια 3 = (of currency, νομίσματος)αδυναμία,

Εκτενέστερη περιγραφή
Ιδιότητα που μπορεί να παρουσιαστεί στη ξυλεία από διάφορους παράγοντες,

Wavelength = Μήκος κύματος


Εκτενέστερη περιγραφή
Ως Μήκος κύματος χαρακτηρίζεται η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ενός κύματος. Καθώς "ταξιδεύει" ένα κύμα στο χώρο, που χαρακτηρίζεται με ορισμένη συχνότητα, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών του, παραμένει σταθερή. Αυτή η σταθερή απόσταση ονομάζεται μήκος κύματος.Το μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας του ιδίου κύματος, που σημαίνει πως: όσο μικρότερη είναι η συχνότητα ενός κύματος τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μήκος κύματός του. Η σχέση που συνδέει τη συχνότητα (ν) με το μήκος κύματος (λ) είναι: c = λ x ν όπου c είναι η ταχύτητα του ήχου.,

Waveform = Κυματομορφή


Εκτενέστερη περιγραφή
Η γραφική αναπαράσταση ενός ήχου,

Washer = (round metal) δίσκος, ροδέλα
Έννοια 2 = (round, rubber, stops leaks) τσιμούχα, φλάτζα, Έννοια 3 = (sb or sthg that washes) πλύστης/στρα, λατζέρης/ιέρισσα, Έννοια 4 = (for clothes) πλυντήριο, Έννοια 5 = (flat metal ring)δίσκος,

Walnut (wood) = Kαρυδιά (ξύλο)


Walnut = Kαρυδιά


Εκτενέστερη περιγραφή
 Παράγει γρήγορη απόκριση με εξαιρετικά ζεστές χαμηλές - βαθύς τόνος παρόμοιος του παλίσανδρου,

Volute = ελίκωση, σπείρα


Εκτενέστερη περιγραφή
Το χαρακτηριστικό σχήμα κοχυλιού που φέρει το κεφαλάρι (κοχλίας) του βιολιού οταν το παρατηρούμε στο προφίλ,

Volume control = Ελεγκτής έντασης


Volume = Ένταση (αναπαραγόμενου) ήχου, Εύρος (φωνής)
Έννοια 2 = Τόμος (εγκυκλοπαίδειας), Έννοια 3 = Όγκος (χημ.φυσ.), Έννοια 4 = Όγκος, μεγάλη ποσότητα,

Volume = Όγκος.


Voltage-Controlled Amplifier (VCA) = Fader που ρυθμίζει την ένταση πολλών καναλιών ταυτόχρονα


Voltage Gain = Απολαβή, Κέρδος Τάσης


Voltage amplifier = Ενισχυτής τάσης


Voltage = Hλεκτρομαγνhτική δύναμη, τάση ηλεκτρικού ρεύματος, δυναμικό


Voice recorder = Εγγραφέας φωνής


Vocals = Φωνητικά


Vise(ΑmE)-Vice(BrE) = Μέγγενη


Virtual Synthesizer = Mονάδα εικονικών συνθετητών


Violin = Bιολί


Violin = Βιολί


Vintage = Mοντέλο παλαιού τύπου καλής ποιότητας
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 867, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 100

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια