Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Bits-Binary digits = Τα ψηφία 0 ή 1 σε ένα δυαδικό σύστημα (binary) τα οποία σχηματίζουν την ψηφιακή πληροφορία.


Εκτενέστερη περιγραφή
Στον ψηφιακό ήχο όσα περισσότερα bits χρησιμοποιούνται για να "περιγράψουν" τον ήχο τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση. 16 bits ισοδυναμούν με ήχο ποιότητας CD.,

Bidirectional Microphones = Δικατευθυντικά Μικρόφωνα


Εκτενέστερη περιγραφή
Δείχνουν ευαισθησία, την ίδια ευαισθησία στις 0 και 180 μοίρες. Στις 90 και 270 μοίρες δεν υπάρχει καθόλου ευαισθησία συνεπώς δεν θα ακούγεται και τίποτα όταν θα μιλάμε.,

Bi-Directional Microphone = Μικρόφωνο δύο κατευθύνσεων


Εκτενέστερη περιγραφή
Μικρόφωνο που πιάνει ήχους που προέρχονται από το εμπρόσθιο μέρος του μικροφώνου (σε άξονα), και πίσω από το μικρόφωνο (εκτός άξονα). Επίσης, περιγράφεται ως "μικρόφωνο σε σχήμα οκτώ"Also called a 'cosine microphone' or 'figure-eight microphone' ,

Beech = (tree, material)οξυά, φηγός


Beat-loop = Βρόχος παλμού


Batten = Εγκάρσια σανίδα, διάπυχης


Battement = Ρυθμός


Basswood (wood) = Φλαμούρι (ξύλο)


Basswood = Φλαμούρι


Bass/kick drums = Μπότα (drums)
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 49, Είσαστε στην σελίδα 2, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Background music = Μουσικό χαλί [11 / 06 / 2014]
Bandpass = Ζωνοπερατό, διέλευσης ζώνης [10 / 07 / 2013]
Band = Ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων [10 / 07 / 2013]
Backwards compatibility = Αναδρομική συμβατότητα [10 / 07 / 2013]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια