Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Expansion = Eπέκταση


Εκτενέστερη περιγραφή
Επέκταση των ακραίων δυναμικών σε ένα δυναμικό εύρος,

Expander = Διαστολέας


Εκτενέστερη περιγραφή
Μονάδα εξάπλωσης της δυναμικής περιοχής ενός σήματος. Είναι η αντίστροφη διεργασία που παράγει ένας συμπιεστής (compressor).Τυπικό παράδειγμα είναι ο διαστολέας όγκου φωνής, συσκευής που αυξάνει το πλάτος ενός ισχυρού σήματος ενώ διατηρεί ή δεν επιδρά στα χαμηλά σήματα.Πολλές φορές η ίδια κάρτα ήχου χρησιμοποιείται ως expander. Δηλαδή μπορεί να παίξει κομμάτια MIDI μουσικής χωρίς να υπάρχει σύνδεση με συνθεσάιζερ χρησιμοποιώντας τις DSP δυνατότητες που έχει.,

Evenness = Ομοιομορφία,ομαλότητα


Even = adj. Επίπεδος, ομοιόμορφος, κανονικός (χωρίς διακυμάνσεις)
Έννοια 2 = Ίσος (σε ποσότητα), Έννοια 3 = (tied)ισόπαλος, Έννοια 4 = n. (αριθμοί) ζυγός/άρτιος, Έννοια 5 = (καθομιλουμένη)πάτσι, Έννοια 6 = (still, yet)ακόμα, Έννοια 7 = v. σιάζω, ισιώνω, ισοφαρίζω,

Equivalent noise rating = Bαθμός ισοδύναμου θορύβου


Equivalent Noise Rating = Ισοδύναμη τιμή θορύβου


Equilateral = Ισόπλευρος


Equalizer = Ισοσταθμιστής


Equalization = Ισοστάθμιση


Equal Loudness Contours = Ισοδύναμες Καμπύλες Έντασης


Envelope (A.D.S.R.) = Φάκελος


Εκτενέστερη περιγραφή
 Σε γράφημα, η φανταστική γραμμή που ενώνει διαδοχικά σημεία σήματος. Στο γράφημα ενός διαμορφωμένου κατά πλάτος σήματος, η γραμμή δείχνει το κύμα που κάνει την διαμόρφωση. ,

Energy converter [Energy conversion device] = Mετατροπέας ενέργειας


Energy conversion [Energy transformation] = Μετασχηματισμός, Μετατροπή μορφής ενέργειας σε άλλη μορφή


Effect = Επεξεργασία του ακουστικού σήματος


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Κατηγοριοποιήση όλων των τροποποιήσεων που δέχεται ένα ακουστικό σήμα και που έχουν να κάνουν με την ακουστική συμπεριφορά του στο χώρο.2. Μονάδα τροποποίησης κάποιων στοιχείων στη γενική συμπεριφορά ενός ήχου. Ο όρος χρησιμοποιείται εναλλακτικά και για τον επεξεργαστή σήματος.,

Echo = Ηχώ, Αντηχώ (ρήμα)
Έννοια 2 = Αντίλαλος, Αντήχηση (ουσ),

Εκτενέστερη περιγραφή
Ένα η περισσότερα επαναλαμβανόμενα σήματα προστίθενται στο αρχικό σήμα (αίσθηση ηχούς)Επίσης και reverberation,

Echo = Ηχώ, φθίνουσα επανάληψη


EBU - European Broadcast Union = Επαγγελματικό στάνταρτ επικοινωνίας ψηφιακού ήχου καθορισμένο από Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπομπής.


Ebony (wood) = Έβενος (ξύλο)
Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 18, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 100

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
EBU - European Broadcast Union = Επαγγελματικό στάνταρτ επικοινωνίας ψηφιακού ήχου καθορισμένο από Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπομπής. [11 / 03 / 2012]
Expansion = Eπέκταση [17 / 12 / 2010]
Even = adj. Επίπεδος, ομοιόμορφος, κανονικός (χωρίς διακυμάνσεις) [03 / 07 / 2010]
Έννοια 2 = Ίσος (σε ποσότητα), Έννοια 3 = (tied)ισόπαλος, Έννοια 4 = n. (αριθμοί) ζυγός/άρτιος, Έννοια 5 = (καθομιλουμένη)πάτσι, Έννοια 6 = (still, yet)ακόμα, Έννοια 7 = v. σιάζω, ισιώνω, ισοφαρίζω,
Equilateral = Ισόπλευρος [01 / 07 / 2010]
Evenness = Ομοιομορφία,ομαλότητα [01 / 07 / 2010]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια