Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Rosewood = Παλίσανδρος
Έννοια 2 = Τριανταφυλλιά,

Εκτενέστερη περιγραφή
Το πολυτιμότερο των τονικών ξύλων, παράγει θαυμαστές και σύνθετες αρμονικές, σαν συμπλήρωμα στα πλουμιστά και πολυποίκιλα νερά του,

Room Acoustics = Επιστήμη Aκουστικής των Xώρων


Εκτενέστερη περιγραφή
Η ακουστική χώρων ή αρχιτεκτονική ακουστική ασχολείται με τη μελέτη και συμπεριφορά του ήχου σε διάφορους χώρους και την αλληλεπίδραση με τα διάφορα αντικείμενα στο εσωτερικό των χώρων αυτών (αίθουσες συναυλιών, αμφιθέατρα, θέατρα, κινηματογράφοι, όπερες, studios, ναοί, γραφεία, άλλους εργασιακούς χώρους, ακόμη και απλές κατοικίες), με σκοπό τον έλεγχο του παραγόμενου ηχητικού αποτελέσματος και του επιπέδου θορύβου και αντηχήσεων.,

Rolling (Roll) = Ρούλο(ιταλική ορολογία)


Εκτενέστερη περιγραφή
Η πολύ γρήγορη εναλλαγή 2 μπαγκετών ενός ντράμερ πάνω στο όργανο,

Rip-cut = Kόψιμο παράλληλο στα νερά του ξύλου


Rim = Σημείο επαφής του μουσικού οργάνου με τα χείλια του οργανοπαίχτη (στο επιστόμιο)


RIgidity = n (stiffness)ακαμψία, δυσκαμψία
Έννοια 2 = (strict approach) αυστηρότητα,

Riff = Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι.


Ridge = (raised strip)προεξοχή, ράχη, κορυφογραμμή
Έννοια 2 = (gepgraphy)ράχη, κορυφογραμμή, Έννοια 3 = (weather: high pressure)ζώνη υψηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων,

Ribs = πλαινά


Εκτενέστερη περιγραφή
Τα πλαινά ξύλα ενός οργάνου που συνκολλούνται κάθετα το καπάκι και η πλάτη του,

Ribbon mic = Mικρόφωνο ταινίας


Reverberation = Aντήχηση


Εκτενέστερη περιγραφή
1. πολλαπλές αντανακλάσεις ηχητικών κυμάτων από τις εσωτερικές επιφάνειες ενός θαλάμου.2. φθίνον ηχητικό κύμα σε κλειστό θάλαμο σαν να προέρχεται από πολλαπλές ανακλάσεις στο εσωτερικό  ενός θαλάμου3. σε ηχητική καταγραφή και/ή αναπαραγωγή, μια ηλεκτρονικά παραγόμενη ηχώ.Χρησιμοποιείται για ειδικά εφφέ σε συστήματα ηλεκτρονικής μουσικής.,

Reverb = Βάθος/Αντήχηση


Εκτενέστερη περιγραφή
1.Ηχητικός τύπος εφφέ, που εφαρμόζεται σε ένα ακουστικό σήμα, με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο. Οφείλεται στην αντανάκλασηξ του σήματος σε παρακείμενες επιφάνειες, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση του βάθους του χώρου2. Επεξεργαστής σήματος, ο οποίος παράγει το εφέ του βάθους ,

Rests = Παύσεις. Τα σημεία τα οποία μας δείχνουν μια προσωρινή διακοπή του ήχου (4/4,3/4,2/4, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,1/64)


Restoration = Επιδιόρθωση, Αποκατάσταση Σφαλμάτων


Restoration = Aποκατάσταση


Resonator = Συνηχητής, Ηλεκτρομαγνητικό αντηχείο, Συντονιστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Συσκευή η οποία παρουσιάζει ή υφίσταται συντονισμό,

Resonant = adj. (sound: echoing) ηχηρός
Έννοια 2 = adj.μεταφορικά (relevant, meaningful, σημαντικός) ηχηρός, Έννοια 3 = adj. (voice:deep, φωνή: βαθιά) ηχηρός,

Resonance = Αντήχηση, Συντονισμός


Εκτενέστερη περιγραφή
Όρος γνωστός και ως Q-Factor, peak ή emphasis. Στην περίπτωση των τρανζίστορς ή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι αυτό που συμβαίνει όταν, κάτω από συγκεκριμέννες συνθήκες λειτουργίας, παράγουν, ανεξάρτητα από το αν δέχονται σήματα εισόδου, ένα εναλλασσόμενο σήμα προερχόμενο από τον συνδυασμό εξωτερικής δράσης και ιδιοσυχνότητας του κυκλώματος. Στην περίπτωση που αναφέρεται σε κυκλώματα φίλτρων, αυξάνοντας τη resonance αυξάνεται και το μέγεθος ενίσχυσης (βλ. gain)  του φίλτρου στη συγκεκριμένη συχνότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα το εύρος ζώνης της.,

Resistor = Αντιστάτης


Reproduce = Aναπαράγω.


Render = Aποδίδω
Έννοια 2 = Kαθιστώ,

Release Time = Χρόνος Απελευθέρωσης, Επαναφοράς


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο χρόνος που χρειάζεται ο Compressor για να επανέρ8ει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Χαρακτηρίζει τη διάρκεια του ήχου με την οποία η κατάσταση του  sustain επαναφέρεται στη θέση "0" και ορίζεται από τη στιγμή απελευθέρωσης του πατημένου πλήκρου. Συνήθως ολοκληρώνει τον κύκλο της περιβάλλουσας,

Relative Scales = Σχετικές/Γειτονικές/Συγγενείς κλίμακες ή σκάλες


Refraction of Sound = Διάθλαση του ήχου


Reflection = Aνάκλαση του ήχου


Εκτενέστερη περιγραφή
Όπως ανακλάται ή διαχέεται το φως, έτσι και ο ήχος ανακλάται ή διαχέεται όταν πέσει πάνω σε μια λεία, αρκετά μεγάλη και σκληρή επιφάνεια, όσο γίνεται χωρίς προεξοχές και κοιλότητες.Κατά την ανάκλαση του, αλλάζει πορεία το ηχητικό κύμα, όταν συναντήσει στην πορεία του μια τέτοια σκληρή και λεία επιφάνεια.Η ανάκλαση του ήχου είναι η αιτία για την ηχώ και την αντήχηση. Κατά την ηχώ - ή αντίλαλο- ο ακροατής ακούει τον ήχο που εκπέμπει η πηγή ήχου και τον ανακλώμενο ήχο σαν δυο διαφορετικούς ήχους, που ο ένας ακούγεται μετά τον άλλο.Για να έχουμε ηχώ πρέπει ο ήχος συνήθως να διανύσει αρκετά μεγάλη απόσταση( το εμπόδιο να απέχει τουλάχιστο 17 μέτρα από μας). Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλός μας για να ξεχωρίσει τους διαφορετικούς ήχους πρέπει να μεσολαβήσει χρόνος τουλάχιστο ίσος με 1/10 του δευτερολέπτου. Σε 1/10 ο ήχος διανύει στον αέρα απόσταση ίση με 34 μέτρα, δηλαδή 17 μέτρα μέχρι το εμπόδιο και άλλα τόσα να επιστρέψει σε εμάς.Όταν το εμπόδιο είναι κάτω των 17 μέτρων έχουμε αντήχηση δηλαδή δυνάμωμα του ήχου και όχι διάκριση των δύο ήχων(ήχος πηγής - ανακλώμενος ήχος)Κάποια ζώα όπως η νυχτερίδα και το δελφίνι, χρησιμοποιούν τον ήχο για να βλέπουν, αφού δεν έχουν καλή όραση. Εκπέμπουν δηλαδή κάποιον υπέρηχο, που δε γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο, ανακλάται στα εμπόδια τα οποία συναντά στο χώρο και επιστρέφει σε αυτά.Έτσι αντιλαμβάνονται το χώρο, προσανατολίζονται και βρίσκουν την τροφή τους.,

Reel to Reel Tape = Περιστρεφόμενη με Μπομπίνα Κασσέτα


Rectangular = ορθογώνιος


Recording Chain = Aλυσίδα Hχογράφησης (Στάδια)


Recording = Ηχογράφηση


Recorder = Καταγραφέας (συσκευή εγγραφής)


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Συσκευή που διατηρεί σήματα ήχων, εικόνας ή δεδομένων στην ακολουθία όπως ακρίβώς γίνονται (συσκευή εγγραφής δίσκων, ταινίας, ενσύρματος καταγραφέας)2. συσκευή που δημιουργεί οπτική καταγραφή ,

Record Μode = Λειτουργία Εγγραφής


Rebek (rebeck) instrument =
Έννοια 2 = Όργανο ρέμπεκ,

Εκτενέστερη περιγραφή
Έγχορδο με τόξο  και τρεις συνήθως χορδές, πιθανόν αραβικής ή βυζαντινής προελευσεως,

Ratio = Ποσοστό
Έννοια 2 = Λόγος, Έννοια 3 = Αναλογία,

Ratio = Αναλογία, Σχέση, Λόγος


Rasp = Ράσπα,ξυλοφάγος,
Έννοια 2 = Εκτελώ εργασία με ράσπα-Rasp sth away/off, Έννοια 3 = (Μεταφ.χρήση)Ενοχλώ, ερεθίζω, γρατσουνίζω (παράγω οξύ εκνευριστικό ήχο),

Εκτενέστερη περιγραφή
3. (Μεταφ.χρήση) Rasp sb's feelings/nervesThe boy kept rasping away on his violin,

Rarefaction = Πρόσδοση αραιότητας, Αραιοποίηση


Range of sound = Φάσμα του ήχου


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο τρόπος με τον οποίο ένας σύνθετος ήχος αναλύεται σε απλά ημιτόνια λέγεται φάσμα του ήχου.,

Range of Musical Instruments = Περιοχή Mουσικών Oργάνων


Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged)


Rack = (nount)Ράφι, σχάρα (στον τοίχο)
Έννοια 2 = Μεταλλική βάση, Έννοια 3 = (v)βασανίζω, στύβω, Έννοια 4 = rack up (informal)συσωρρεύω, μαζεύω,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 40, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 100

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Riff = Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι. [28 / 04 / 2014]
Rosewood = Παλίσανδρος [10 / 06 / 2011]
Έννοια 2 = Τριανταφυλλιά,
Range of sound = Φάσμα του ήχου [14 / 05 / 2011]
Reproduce = Aναπαράγω. [01 / 05 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια