Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Two Way Speaker = Δύο Δρόμων Ηχείο


Εκτενέστερη περιγραφή
Ηχεία 2- 2,5- 3 δρόμων Ανάλογα με το πώς κατανέμουν τις συχνότητες του ηχητικού σήματος, τα ηχεία ονομάζονται 2-2,5 ή τριών δρόμων. Στα ηχεία τριών δρόμων, το σήμα κατανέμεται σε τρεις μπάντες συχνοτήτων, με τις υψηλές να πηγαίνουν στο τουίτερ, τις μέσες να πηγαίνουν στο midrange driver και τις χαμηλές σε ένα ή περισσότερα γούφερ. Στα ηχεία 2 δρόμων οι συχνότητες μοιράζονται μεταξύ τουίτερ και γούφερ, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα ηχεία 2,5 δρόμων. Επί της ουσίας, δεν επηρεάζει ο τύπος του ηχείου άμεσα το ηχητικό αποτέλεσμα, αν και τα ηχεία τριών δρόμων πετυχαίνουν πιο καθαρή και ακριβή επίδοση.,

Tweezer = Πένσα
Έννοια 2 = Τσιμπίδα,

Tutti (Ιταλικός όρος) = Oλόκληρη η ορχήστρα


Tuning machines = Κλειδιά κουρδίσματος


Tube = Λυχνία


TS (Tip - Sleeve) Jacks = TS Καλώδιο


Εκτενέστερη περιγραφή
Καλώδιο με βίσμα 2 αγωγών (τα αρνητικά και η γείωση είναι ένα).,

Truncation = Μέθοδος Αποκοπής Εύρους Λέξεων, Ψηφίων


Εκτενέστερη περιγραφή
Μέθοδος στρογγυλοποίησης ενός αριθμού με αποκοπή των ψηφίων μετά την υποδιαστολή. Π.χ. οι αριθμοί 3.44 και 3.46 μπορεί να απολοποιηθούν σε 3.4.,

TRS (Tip - Ring - Sleeve) Jack = TRS Καλώδιο


Εκτενέστερη περιγραφή
Καλώδιο με βίσμα 3ων αγωγών.,

Trough = Kοίλον μέρος κύματος (low curivng section)
Έννοια 2 = (μετεωρ) Zώνη χαμηλού βαρομετρικού, Έννοια 3 = (για ζώα) Tαίστρα, ποτίστρα, (γενικά) γούρνα, σκάφη, Έννοια 4 = (μεταφ) Xαμηλό σημείο (δραστηριότητας),

Troubadour = Tροβαδούρος


Εκτενέστερη περιγραφή
A writer and performer of songs or poetry (named after the French travelling performers of the 11th-13th centuries),

Triplets = Τρίηχα


Trim = Προενισχυτής


Εκτενέστερη περιγραφή
Ενισχύει το ρεύμα του μικροφώνου, διότι είναι μικρό(mV).,

Trim = (noun) ισοστάθμισμα, ζυγοστάθμιση, κυμάτιο (στολίδι) σε τοίχο
Έννοια 2 = (verb) περικόπτω, περιορίζω, ξακρίζω, κουρεύω, ψαλιδίζω, στολίζω, Έννοια 3 = (adjective) κομψός, στυλάτος,

Εκτενέστερη περιγραφή
(στην Ηλεκτρονική) η πραγματοποίηση μικρομετρικής ρύθμισης όπως είναι ο μικρομετρικός συντονισμός, έλεγχος ισοστάθμισης, κτλ,

Triad = Συγχορδία


Εκτενέστερη περιγραφή
Είναι ο απλός συνδυασμός τριών φθόγγων. Η πρώτη νότα λέγεται root (θεμέλιος). Κάθε νότα της κλίμακας(μείζονας ή ελάσσονος) σχηματίζει μια συγχορδία (Triad). Οι συγχορδίες παίνουν το όνομά τους από τη βαθμίδα της κλίμακας και βαθμολογούνται με ρωμαικούς αριθμούς.,

Tremolo (Ιταλικός όρος) = Τρέμουλο


Εκτενέστερη περιγραφή
Tρεμουλιαστό - ταχύτατη επανάληψη του ίδιου φθόγγου.,

Treble = Πρίμα,σοπράνο


Transition band = Ζώνη μετάβασης


Transistor = Eνισχυτής Στερεάς Κατάστασης


Transient Response = Απόκριση Μεταβολής (Μετάβασης) ή Παροδική απόκριση κυκλώματος


Εκτενέστερη περιγραφή
Πόσο γρήγορα θα αντιδράσει το διάφραγμα ενός μικροφώνου στο ερέθισμα ενός ακουστικού κύματος. Δυνατότητα που παρέχεται στους samplers να ηχογραφούν και να αναπαράγουν σε έναν ήχο αλλαγές που συμβαίνουν με μεγάλη ταχήτητα. Παράδειγμα: ένα μεγάφωνο θεωρείται μεταλλάκτης της ηλεκτρικής ενέργειας των σημάτων που δέχεται από ένα ενισχυτικό κύκλωμα, σε κύματα πίεσης του αέρα μπορστά από αυτό.,

Transducer (Εnergy converter) = Μετατροπέας


Track = Ηχητικό κανάλι


Tool = εργαλείο


Time Stretching = Μετατροπή χρονικής διάρκειας ή ταχύτητας ενός ηχητικού σήματος χωρίς να αλλάζουμε τον τόνο, ύψος του


Εκτενέστερη περιγραφή
Επίσης και Audio timescale ή pitch modificationΗ αντίστροφη διαδικάσία λέγεται Pitch scaling ή pitch shifting που είναι η μετατροπή του τονικού ύψους χωρίς να αλλάζουμε τη διάρκεια ή ταχύτητα του σήματος.,

Timbre = Xροιά
Έννοια 2 = Ξυλεία,

Tie = Σύζευξη Διάρκειας


Threshold of Pain = Όριο Πόνου


Εκτενέστερη περιγραφή
 Η στάθμη που προκαλεί φυσική ενόχληση. Η στάθμη αυτή είναι 120 dB πάνω από το όριο ακουστότητας,

Threshold of hearing = Όριο (κατώφλι) ακουστότητας


Εκτενέστερη περιγραφή
Η ελάχιστη στάθμη ηχητικής πίεσης ή η ελάχιστη ακουστική πίεση την οποία μπορεί να αισθανθεί το αυτί. Εξαρτάται από την συχνότητα.,

Threshold of Feeling (Hearing) = Όριο (Κατώφλι) Aίσθησης


Εκτενέστερη περιγραφή
 Η ελάχιστη ακουστική στάθμη την οποία μπορεί να αισθανθεί το αυτί ακροατή, πάνω από τον υπάρχοντα θόρυβο,

Threshold = Kατώφλι, αρχικό σημείο, κατώτερη ωφέλιμη στάθμη


Εκτενέστερη περιγραφή
1. το αρχικό (αισθητό) σημείο ενός φαινομένου (πχ κατώφλι θέρμανσης, έναρξη θέρμανσης)2. προκαθορισμένο σημείο, όπως ελάχιστο ρεύμα ή τάση, για το ξεκίνημα μιας λειτουργίας κυκλώματος ή συσκευής,

Thermal/White Noise = Θερμικός/Λευκός Θόρυβος


Εκτενέστερη περιγραφή
 ΄    Θόρυβος: Είναι τα πρόσθετα ανεπιθύμητα σήματα που παρεμβάλουν με το επιθυμητό σήμακάπου μεταξύ της μετάδοσης και της λήψης.• Ο θόρυβος είναι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την απόδοση τωνεπικοινωνιακών συστημάτων.• Ο θόρυβος μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις κατηγορίες:􀂾 Θερμικός Θόρυβος (Thermal noise)􀂾 Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation noise)􀂾 Συνακρόαση (Crosstalk)􀂾 Κρουστικός θόρυβος (Impulse noise)Θερμικός ή Λευκός Θόρυβος (Thermal/White noise)Οφείλεται στη θερμική κίνηση των ηλεκτρονίων, είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, απλώνεται σε όλες τις συχνότητες ,

Test tapes = Δοκιμαστικές ταινίες (ελέγχου)


Tension = Tάση, Ηλεκτρικό δυναμικό.
Έννοια 2 = Τέντωμα, Τεζάρισμα,

Tempo = Η ταχύτητα εκτέλεσης ενός κομματιού


Εκτενέστερη περιγραφή
Η ρυθμική αναφορά μιας μουσικής σύνθεσης, που συνήθως καθορίζει τα beats-per-minute (χτυπήματα ανά λεπτό). Αντιπροσωπεύει,δηλαδή, τον αριθμό των τετάρτων, ογδόων, κ.λ.π που χωρούν σε ένα λεπτό. Κυμαίνονται μεταξύ 240 BPM.,

Taper = n. (decrease in dimension, σε διαστάσεις) κωνική λέπτυνση
Έννοια 2 = (candle)λιανοκέρι, αγιοκέρι, Έννοια 3 = (waxed wick)φιτίλι, Έννοια 4 = ν. (off)λεπταίνω, μικραίνω, λιγοστεύω,

Εκτενέστερη περιγραφή
Η κωνική λέπτυνση ενός κυλίνδρου, π.χ. αυτή που φέρουνε τα κλειδιά του βιολιού. Στην τυποποιημένη βιομηχανική παραγωγή χωρίζονται απλά σε small, medium και large taper. Σε πλήρη περιγραφή πρέπει να δίνεται η διάμετρος της μεγαλύτερης και της μικρότερης επιφάνειας και η γωνία της μεγαλύτερης ως προς τον άξονα του κυλίνδρου,

Tape machine = Μαγνητόφωνο


Tailpiece,(saddle) = Καβαλάρης (κιθάρας)


Tablature = Tαμπουλατούρα


Εκτενέστερη περιγραφή
Λέγονταν απ'τον 15ο-17ο αι. οι ειδικές  μουσικές σημειογραφίες για τα πολυφωνικά όργανα,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 37, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 100

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Tailpiece,(saddle) = Καβαλάρης (κιθάρας) [13 / 07 / 2011]
Tuning machines = Κλειδιά κουρδίσματος [10 / 06 / 2011]
Test tapes = Δοκιμαστικές ταινίες (ελέγχου) [01 / 05 / 2011]
Transition band = Ζώνη μετάβασης [01 / 04 / 2011]
Tablature = Tαμπουλατούρα [02 / 02 / 2011]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια