Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Εμφάνιση εγγραφής /
Κατηγορία: Λήματα
Ονομασία εγγραφής: Blunt
Έννοια: adj. (knife)στομωμένος
Έννοια 2 = (comment, σχόλιο) ωμός, απερίφραστος, Έννοια 3 = αρνητικό/θετικό μεταφορικά,καθομιλουμένη(person, άτομο)ωμός, ευθύς, σταράτος, ντόμπρος, Έννοια 4 = (rounded)αμβλύς, Έννοια 5 = n. (sharp item, αιχμηρό αντικείμενο) σακοράφα,

Εκτενέστερη περιγραφή
Χαρακτηριστικό των πολυδουλεμένων κα ατρόχιστων κοφτερων εργαλείων, π.χ. σκαρπέλα,
Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Battement = Ρυθμός [05 / 09 / 2016]
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Jam session = εκτέλεση μουσικής τζαζ από μουσικούς που αυτοσχεδιάζουν συλλογικά, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα [17 / 02 / 2016]
Half-step = ημιτόνιο [17 / 02 / 2016]
Ragtime = (Ραγκτάιμ) Βορειοαμερικάνικη λαική μουσική του τέλους του 19ου αιώνα με συγκοπτόμενους ρυθμούς (ragged) [21 / 10 / 2015]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια